Hur går vi från en legacy Java app till mikrotjänster?

19-04-2018

Kom och gör resan själv där vi varvar labbar och presentationer. Migrera en WLS app till EAP och containers, modernisera sen till Microprofile, lägg till CI/CD och SpringBoot för att avsluta med Istio för att hantera en modern mikrotjänstarkitektur. 

  • Java EE från monolit till mikrotjänst
  • Migrera från WLS till EAP och containers och Microprofile 
  • Bygg en modern mikrotjänstarkitektur
  • Kör SpringBoot & WildflySwarm mikrotjänster med Istio

När
Torsdag 31 maj

Program
Labbar och presentationer: 9.00-12.00
Lunch: 12.00-13.00
Labbar och presentationer: 13.00-16.00

Vart
SUP46, Regeringsgatan 65, Plan 3

Partner
Workshopen är framtagen tillsammans med Red Hat och kommer hållas på engelska.

Workshop May 31st. How do we go from a legacy Java app to micro services?

Come and do the trip on your own where we mix labs and presentations. Migrate a WLS app to EAP and containers, then modernize to Microprofile, add CI /CD and SpringBoot to end with Istio to manage a modern microprocessor architecture.

  • Java EE from monolith to micro service
  • Migrate from WLS to EAP and Containers and Microprofiles
  • Build a modern micro service architecture
  • Run SpringBoot & WildflySwarm micro services with Istio

When
Thursday 31 May

Program
Labs and presentations: 9.00-12.00
Lunch: 12.00-13.00
Labs and presentations: 13.00-16.00

Where
SUP46, Regeringsgatan 65, Plan 3

Partner
The workshop has been developed together with Red Hat and will be held in English.

btn-top