DevOps Hotel förenklar DevOps

17-05-2017

Idag, när digital transformationen och en allt snabbare utvecklingstakt är drivande, behövs nya verktyg och processer för att kunna vara konkurrenskraftig. Med OpenShift kan man koncentrera sig på slutanvändarnas upplevelse istället för att bygga de underliggande teknikerna, infrastrukturen och processerna själva.
OpenShift innehåller automatiska och integrerade verktyg och tekniker som möjliggör snabb applikationsutveckling, implementering och skalning. Detta kan drastiskt förkorta tiden för marknadsintroduktion, vilket maximerar din organisations tids- och kostnadsbesparingar.
Utvecklingsmodellen följer principen med kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD). OpenShift as a Service: DevOps Hotel från Basefarm är en metod för utvecklare att snabbt skapa och implementera applikation i en containerbaserad virtualiserad miljö.
Fördelar:

  • Naturlig väg för att uppnå en optimal DevOps utvecklings- och drifts-process.
  • Effektivare applikationsarkitektur baserad på standardiserade microservices.
  • Ökad produktivitet inom implementering och paketering med containrar.
  • Öka flexibiliteten i molnet.

Tjänsten baseras på Docker-containrar och Kubernetes containerklusterverktyg för att tillhandahålla en komplett containerplattform. Det gör det möjligt att leverera nya funktioner snabbare och säkrare än tidigare, i ett effektivt fristående system.
Microservice-arkitektur gör det lättare att skapa och underhålla applikationer genom att dela upp dem i mindre komponenter. Du kan samtidigt förbättra användarens erfarenheter, öka effektiviteten och förbättra lönsamheten.
OpenShift med 100% öppen källkod innefattar containrar och orkestrering, en plattform med driftadministration, säkerhet på företagsnivå och full stack-stöd i hela infrastrukturen och molnet. Tjänsten är ett perfekt komplement till Basefarms hybrida molnlösningar.
OpenShift as a Service: DevOps Hotel från Basefarm är ett perfekt alternativ för en som önskar utforska fördelarna med DevOps, containrar och microservices. Kontakta oss idag för att se hur DevOps Hotel kan öka tempot i er utvecklingsorganisation.

MER OM BASEFARM OPENSHIFT AS A SERVICE

Klikk her for å lese mer om DevOps Hotel - OpenShift as a Service fra Basefarm

OpenShift as a Service från Basefarm är baserat på Docker-container och Kubernetes. Läs mer om hur man använder Microservices och DevOps i applikationsutveckling.

Les mer om DevOps Hotel - OpenShift as a Service fra Basefarm

btn-top

Frågor om OpenShift as a service?

Vi på Basefarm hjälper dig gärna. Kontakta oss så får du träffa en av våra OpenShift experter. 

btn-top