Er digitala förmåga - hur ser den ut?

04-06-2018

Den digitala konkurrenskraften är nödvändig för alla branscher idag och möjligheten att konkurrera med den digitala användarupplevelsen och IT-effektivitet är på varje företags agenda. Vad gör marknadsledare och hur kan ditt företag navigera för att påskynda din digitala omvandling?

SVARA PÅ UNDERSÖKNINGEN "THE DIGITAL ABILITY"

The 2017 Next step cloud report

Förra året tog vi oss en närmare titt på en av grundstenarna för digital transformation; "Cloud Adoption" och skapade "cloud maturity ladder". Vi undersökte vilka drivare och utmaningar som företag har i resan mot molnet. Detta resulterade i The Next Step Cloud Report.

LADDA NER THE NEXT STEP CLOUD REPORT

btn-top

Kunskap och resultat

"The next step cloud report" har använts av över 1000 företag som en guide för att hjälpa navigera i molnlandskapet. Inom Basefarm har vi använt resultaten för att bättre förstå marknadens behov och villkor för att kunna etablera nästa generations tjänster och stöd till våra kunder. Vi använder också rapporten för att hjälpa företag att förstå vilka steg som ska vidtas när man flyttar uppåt på mognadsstegen för molnet.

btn-top


“The Next Step Cloud Report is great when analyzing where you are on the cloud journey and what to do next. I often refer back to the report in my work and it has been very useful for both colleagues and customers when moving to the cloud”

– Joakim Grøtvedt Senior Cloud Architect Basefarm

 

btn-top

The Basefarm Digital Ability Survey 2018 

SVARA PÅ UNDERSÖKNINGEN

Molnet är dock bara ett område för att förbättra den digitala transformationen. I år kommer vi därför att bredda undersökningsomfånget för att även inkludera hur företag använder data, hur de införlivar informationssäkerhet och hur väl de arbetar med innovation, eftersom dessa tre områden tillsammans med "cloud adoption" utgör grunden för företagets digitala konkurrenskraft.

btn-top

Vad är din digitala förmåga? 

Data Mognad

För att utmärka sig som ett digitalt företag måste du kunna använda dina data på ett smart och effektivt sätt. Vi kommer därför att undersöka hur företag använder Big Data och hur datadrivna de är för att kunna accelerera sin verksamhet.

Cloud Adoption

Europeiska organisationer är på väg mot en värld med flera moln som ett sätt att skapa den optimala molnstrategin för digital transformation och affärstransformation.

Här vill vi förstå hur långt de svarande har kommit på deras molnresa och vilka drivare/utmaningar de har när det kommer till molnadoption.

Informationssäkerhet

Den tredje aspekten av digital konkurrenskraft är förståelsen för informationssäkerhetslandskapet och förvaltningen i organisationen.

I det här avsnittet vill vi förstå hur långt företag har kommit med informationssäkerhet och vilka fokusområden och utmaningar som finns.

Innovationsförmåga

Det sista men inte det minsta området för digital konkurrenskraft är förmågan att driva, hantera och implementera ny innovation. Här vill vi förstå hur marknadsledare jobbar med innovation och företagsutveckling samt hur snabba och agila de är när det kommer till att få ut ny innovation på marknaden.

btn-top

Svara på undersökningen och få ett försprång på din digitala resa!

SVARA PÅ UNDERSÖKNINGEN "THE DIGITAL ABILITY"

Om du vill påskynda ditt företags digitala transformation, ägna några minuter (5-7 min) och svara på enkäten. Du som svarar kommer vara bland de första som får rapporten under hösten 2018. Rapporten "The Digital ability" kommer hjälpa dig att navigera med andra och  ge ett riktmärke vart i konkurrensen du står. Dessutom en guide om vad man ska göra och vad man ska fokusera på för att bli en digital marknadsledare.

btn-top