Applikationsdrift

21-09-2016

Genom att outsourca din IT-drift till Basefarm kan du dra nytta av fördelarna med Basefarms expertis inom applikationsdrift och automatiserade verktyg. Du får ökad tillgänglighet, förbättrad drift och underhåll av dina affärskritiska applikationer samt en partner som alltid finns tillgänglig för rådgivning. Vi hjälper dig att identifiera och använda nya synergier som gör att du kan arbeta mer effektivt och samtidigt minska dina kostnader.

Basefarms applikationsdrift erbjuder dig:

  • Tillgänglighet 24/7 genom vår förstklassiga infrastruktur
  • Unik kompetens inom drift och underhåll av affärskritiska applikationer
  • Dedikerad kundservice 24/7
  • Flexibilitet och skalbarhet

Samtalet du hoppas du aldrig får

Du tar samtalet och får veta att tjänsten som är grundläggande för era resultat är nere. Hur mycket förlorar du under en timmes avbrott för er affärskritiska högvolymapplikation?

Hur lyhörd är den Servicedesk du kontaktar för att få hjälp? Har de förståelse för den inverkan incidenten har för er verksamhet?

Basefarm erbjuder tillgänglighet 24/7 till dina affärskritiska applikationer. Vi driftar, övervakar, underhåller dem samt ansvarar för incidenthantering så att du aldrig får det samtalet. Vårt kundteam och support är engagerade och proaktiva och löser problemen innan de påverkar dig.

Maximera slutanvändarens upplevelse

Vi erbjuder applikationsförvaltning för en mängd olika teknologier vilket innefattar alla de stora  applikationerna; webb och databasservrar, CMS och Sökplattformar. Du kommer att dra nytta av vårt unika applikationskunnande och erfarenhet. Vi vill i ge slutanvändarna den bästa möjliga upplevelsen. Konkret innebär detta att vi vill säkerställa en optimal drift av de applikationer som dina kunder använder. Din organisations livsnerv.

Certified Applications och Customer Applications

Vi erbjuder applikationsdrift i två kategorier; Certified Applications och Customer Applications. De skiljer sig i hur djupt vi hanterar en applikation samt i graden av ansvar.

Vi tar fullt ansvar för Certified Applications. Dessa program måste uppfylla Basefarms rigorösa kvalitetskrav för driftbarhet, förutsägbarhet, skalbarhet och säkerhet. Dessutom är certifierade applikationer helt integrerade i våra verktyg och driftsmiljö. Som exempel kan nämnas att de är supportade av vårt  eget verktyg för  konfigurationshantering, CMDB. Vi ger garantier på såväl tillgänglighet som incident-hantering för Certified Applications.

Vi tar en lägre nivå av ansvar för Customer Applications.  Dessa kan vara egenutvecklade applikationer eller lösningar som är nya på marknaden och som ännu inte har integrerats i Basefarms verktyg och driftsmiljö. För dessa applikationer tar vi tillsammans med kunden fram en driftsmanual som vi följer och också ger garantier på att vi följer enligt definierade processer.  I driftsmanualen definierar vi till exempel vad som klassificeras som ett problem, hur vet vi när det har inträffat och hur vi ska vi lösa det. Vi är lika engagerade och hängivna att din tjänst ska fungera optimalt även gällande Customer Applications. 

Camilla Dorvall, Collector Bank, om hur IT driver affären

När IT driver affären
När du har en partner som driftar dina affärskritiska applikationer får du tid över till att utveckla din affär och vara innovativ. Du kan gå från att vara en liten IT-organisation till att IT driver affären framåt.

btn-top

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?
Kontakta våra experter för mer information

btn-top