IT Trender 2018 - Del 1

31-01-2018

Trendspaning 2018 från vårt systerbolag The Unbelieveble Machine company, som är marknadsledande på dataanalys i Tyskland. I denna första del tittar vi på utvecklingen inom Big Data och molnet.

1. Hybrid och skalbara lösningar
Ökat användande av molntjänster sker i en rasande takt. Applikationer som själva kan skala beroende på last och som är skapade för molnet kommer bli praxis under 2018. Teknologier och arbetssätt så som ”containers”, DevOps och automation kommer att bli oumbärliga.

2.Maskinerna kontrollerar maskinerna i datacentret
Under 2018, kommer verktyg för prediktiv analys gradvis sammanföras med ”den mänskliga faktorn” inom infrastrukturövervakning och drift. Det medför en mycket högre grad av skalbarhet och i förlängningen en högre säkerhet och kostnadseffektivt. Maskininlärning kommer inkluderas till större del av datacenters IT-infrastruktur, vilket möjliggör  automatiska och självreparerande processer.

3. Fragmenterad beräkningskraft
I framtiden kommer dataresurser förflyttas ut från det centrala datacentret närmare användaren och de individuella enheterna som använder en tjänst. ”Edge Computing” handlar om att fördela arbetslasten mellan inte bara traditionella servrar utan att man även börjar använda dataresurser i både desktop PC, arbetsstationer och till och med smartphones som annars är outnyttjad beräkningskapacitet när dom inte används lokalt.

4. Series-ready IoT
Den industriella ”Internet of Things” har nu slutligen uppnått en tillräckligt hög mognadsgrad och kommer finnas närvarande överallt under 2018 och framåt. Den ”Internet of Things” baserade affärsmodellen kommer utvecklas mot affärskritiska applikationer i den industriella sektorn och kommer transformera tillverkare till digitala tjänsteleverantörer.

5. Datainfrastrukturer blir globala
Under 2018, kommer stora företag omstrukturera deras stora IT-projekt från flertal lokala datacenter till ett fåtal globala produktionsmiljöer. Som medför att de kan tillgängliggöra alla sina företagsdata och algoritmiska tillgångar till avlägsna kontor och dotterbolag samtidigt som de operationella kostnaderna minskar.

6. Datavetenskap och affärskonsultation sammanstrålar
Affärskonsultation och datavetenskap kommer att bli bästa vänner. Mer sofistikerade maskin inlärnings- och Artificiell Intelligens verktyg samt algoritmer kommer att skapa nya möjligheter att simulera och optimera affärs-planer och -strategier.

Fler trendspaningar i del 2. 

Skicka en förfrågan till en av våra experter för ett personligt möte.

Stefan Månsby
VP Innovation
Tel: +4673 526 00 03
E-post: stefan.mansby@basefarm.com

Vänligen fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

btn-top

Vad är Big Data?

Big Data har under de senaste åren blivit ett ”buzzword” som skapar en nyfikenhet hos många. Det är inte bara en fristående term, utan snarare en kombination av många aspekter för att avslöja en hel bild.

btn-top