Frukostseminarium - Säkerhet och molnet

09-05-2018

Frukosteventet har passerat.

Enligt våra trendspaningar för 2018 ser vi lavinartad ökning av användande av molntjänster. Applikationer som själva kan skala beroende på last och som är skapade för molnet kommer bli praxis under 2018. Teknologier och arbetssätt så som ”containers”, DevOps och automation kommer att bli oumbärliga.

Men vad händer när man jagar ”Faster time to market” och flexibilitet? IT-avdelningen står i centrum för att flytta sitt fokus från infrastruktur till utveckling av digitala tjänster och genast växer en oro för säkerhet när man blandar molnstruktur med befintliga strukturer och arbetssätt. Under denna timme pratar vi om hur säkerhet skapas för att matcha de nya molnförhållandena. 

Anna Rehnström, VP Infrastructure Basefarm 
Anna har haft roller som säkerhetschef och informationssäkerhetschef både i och utanför IT branschen, senast som CISO hos en stor spelare på den nordiska byggmarknaden, vilket är en tillgång i rollen som ansvarig för Basefarms leverans av private cloud tjänster. Anna vet hur viktigt det är att som säkerhetsansvarig ha förmågan stötta CIO att ta rätt beslut från ett säkerhetsperspektiv utan att ge avkall på kostnad, effektivitet, arbetssätt och kvalitet. Anna vet vikten av att se bortom glossy sälj broschyrer och att kunna ha en relevant dialog med sin IT partner.

Joakim Westin, "Internaut, living with ones and zeros". Konsult på Basefarm 
Joakim Westin, har mer än 33 års erfarenhet av utveckling och drift. Han visar Azure Security Center som erbjuder säkerhetshantering och hotskydd för dina work loads i molnet och on-premise. Med Azure Security Center blir det betydligt enklare att ha kontroll på er miljö, analysera misstänkta intrång med hjälp av AI och tillhandahålla hjälpmedel för att minska riskerna för skadlig åtkomst.

Jan Aril Sigvartsen, Business Area Manager Public Cloud, Basefarm och Sjir Bagmeijer, Senior Cloud Architect, Basefarm
Under 2017 arbetade vi med mer än 80 kunder i det publika molnet. Jan Aril och Sjir delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med publika moln och säkerhet. Du kommer även få med dig konkreta råd om säkerhetsfunktioner och tjänster som du kan överväga att designa och implementera när du arbetar med publika moln. Råd som grundar sig i trender som våra säkerhetsexperter ser.  

*73% tycker att säkerhet är en viktig fråga när man flyttar till molnet. Läs mer i vår Cloudrapport. 

När
Torsdag 14 juni 

Program
Frukost och mingel: 8.00-8.30
Inspiration: 8.30-9.30

Vart
Basefarm, Sveavägen 159, 7 tr.