Semantix väljer Basefarm för stabilitet och tillgänglighet

13-11-2017

Semantix, Nordens största språkföretag har valt Basefarm som leverantör av sin affärskritiska drift för att leva upp till kraven de har gällande tillgänglighet, säkerhet och flexibilitet.

”Basefarm har presenterat en förmåga att hantera de kriterier vi satte upp och är en leverantör som matchar Semantix storlek. Basefarm blir kompetensmässigt och finansiellt en trygg leverantör för Semantix samtidigt som de kan leverera flexibla och vid behov nödvändigt specialiserade lösningar.” Säger Mats Zetterberg, Operations Manager IT, Semantix.

Flexibilitet och säkerhet vid tillväxt

Förutom stabil och tillgänglig drift ser Semantix att flexibilitet i leveransens storlek är viktig då de kommer att ha växande volymer de kommande åren. Ovan på detta måste leveransen vara säker eftersom Semantix har initierat en ISO 27001 certifiering. Detta blev ett givet krav som Basefarm möter upp då de redan uppfyller kraven för ISO 27001. ”Vi arbetar hela tiden för att garantera säkerhet i våra driftstjänster. Alla våra medarbetare är utbildade inom säkerhet. Detta ger stabilitet och säkerhet i våra leveranser samt skapar trygghet och spårbarhet för dig som kund.” Säger Leif Engdahl, Country Manager Sverige, Basefarm.

På Semantix ser man behov av att vidareutveckla sin infrastruktur och har höga förväntningar på Basefarm att de med sin spetskompetens levererar en högkvalitativ driftslösning.

 

Semantix är Nordens största språkföretag och nummer 15 i världen. Vår storlek ger dig som kund värdefulla fördelar. Vi har det största nätverket av översättare, tolkar och språkkonsulter och kan därför erbjuda dig den kompetens som passar varje specifikt uppdrag. Dessutom har vi resurserna att köpa och utveckla den senaste tekniken. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Några av de branscher och ämnesområden vi specialiserar oss på är tillverkning och teknik, medicin och läkemedel, juridik, bank och finans, reklam och media, fordon, energi och samhällsinformation. Vi är ca 400 medarbetare på 14 kontor i Sverige, Finland, Norge, Chile och Spanien. Vårt nätverk består av ca 7 500 professionella översättare, tolkar och språkkonsulter. www.semantix.se

btn-top

Basefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster. Med 17 års erfarenhet av drift av online tjänster hjälper vi våra kunder att utveckla sina digitala affärer. Vi erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar med fullt driftansvar för våra tjänster, från våra egna lokala datacenter och publika molnplattformar. Med anställda i Norge, Sverige och Nederländerna ser vi till att våra kunder har rätt säkerhetsnivå och rätt teknisk lösning för sina tjänster. Vi hjälper våra kunder med komplexa IT frågor och möjliggör därigenom digitalisering, innovation och tillväxt. https://www.basefarm.com/se/

btn-top