Så lyckas du med DevOps

17-05-2018

Genom konceptet DevOps kan företag utveckla applikationer snabbare, med fler kontinuerliga leveranser och högre kvalitet. Men även om många pratar om fördelarna med arbetssättet är det alltjämt få företag som verkligen utnyttjar dem. Basefarms Senior Architect Bent Terp reder därför ut begreppen kring vad DevOps är och varför det är svårt att komma dit.

I grunden handlar DevOps, som namnet antyder, om en sammansmältning av utveckling och drift (development och operations). Tanken med denna sammansmältning är att man vill undvika många av de problem som annars uppstår när en applikation lämnas över från utveckling till förvaltning.

     

– DevOps är ett ”mindset”. Det går ut på att personer med utvecklarkompetens och driftskompetens jobbar tillsammans – verkligen tillsammans, som en grupp - för att realisera snabbare utvecklingscykler, förklarar Bent Terp, Senior Architect på Basefarm.

Få företag som verkligen lyckats anamma DevOps.

Resultaten av det här arbetssättet är också tydliga. Enligt den amerikanska konsultjätten BCG kan DevOps sänka de övergripande it-kostnaderna med upp till 20 procent, minska tiden för tillhandahållande och driftsättning med upp till 90 procent och reducera felfrekvensen med mellan 50-70 procent.

Trots dessa effekter är det dock få företag som verkligen lyckats anamma DevOps. En underökning som Basefarm genomförde 2017 visade att endast 15,6 procent av de tillfrågade företagen hade team med både utvecklar- och driftkompetens i majoriteten av sina projekt.

Enligt Bent Terp är en anledning till detta att arbetssättet ”går emot” de traditionella uppdelningarna, strukturerna och outsourcingstrategierna på företagen. Just därför menar han att nyare företag ofta har lättare att implementera DevOps, eftersom de inte har några gamla strukturer att ta hänsyn till.

– Man kan se DevOps som en fortsättning av det agila arbetsättet. Den agila-processen handlade om att göra utvecklingsprocessen mer effektiv, men den hade kvar uppdelningen mellan utvecklingsfas och förvaltningfas. I DevOps tar man nästa naturliga steg. I en DevOps-kultur är produkten egentligen aldrig färdigutvecklad och det finns ingen uppdelning mellan utveckling och förvaltning – ibland är utvecklingstakten lite högre och ibland lite lägre, men arbetet upphör aldrig och utvecklingen är en del av förvaltningen.

btn-top

Det är inte en teknologi som man får levererat på en usb-sticka.

De företag som vill introducera DevOps i en etablerad struktur, och bryta ner de här barriärerna, står därmed inför en stor utmaning. Till skillnad från vad många tror handlar DevOps nämligen inte bara om att köpa in särskilda verktyg, utan om att genomföra en omfattande kulturförändring.

– Det är inte en teknologi som man får levererat på en usb-sticka utan du måste ändra människors sätt att tänka och jobba på. Det är också därför det tar så lång tid. Det handlar om att samarbeta och för att ha ett samarbete måste man först bygga förtroende och tillit. Den ömsesidiga respekten, förtroendet och insikten mellan personer med olika bakgrund och kompetenser är det som egentligen krävs för att lyckas.

Att genomföra den här typen av kulturförändring är enligt Bent Terp ett långsiktigt arbete som kräver stora resurser och kan mötas av motstånd inom organisationen. Därför menar han att det är viktigt att övergången till DevOps drivs och är förankrad hos den allra högsta ledningen på företaget. Först då kan värdet i arbetssättet realiseras full ut.

– När man väl kommit över tröskeln och har landat i det här så har du en stor fördel rent tidsmässigt. Tidigare har man kanske släppt en ny version av sin tjänst eller produkt en gång per halvår nu pratar vi om att det händer flera gånger i veckan. Därmed blir varje ändring också mycket mindre dramatisk, och väntetiden från beslut till driftssättning för att göra en förändring blir mycket kortare.

Enligt Bent Terp kommer fördelarna med DevOps dessutom bli ännu viktigare framöver. Trenden inom modern applikationsutveckling går nämligen mot så kallade micro services, där små team utvecklar mindre delar av en tjänst, oberoende av varandra.

– Om varje komponent i lösningen är mer oberoende av de andra, inte bara kodmässigt men också rent process- och releasemässigt, då blir det lättare för varje team att jobba effektivt med sin del av stora pusslet. I den här micro service-världen ser många att det är enklare att vara DevOps, säger Bent Terp.

btn-top

Vill du veta mer om DevOps? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

btn-top