Finanssektorn riskerar att halka efter i resan mot molnet

12-12-2017

Löftet om sänkta kostnader, högre innovationshastighet och större flexibilitet gör att intresset för molntjänster ökar stadigt. Samtidigt visar en ny undersökning från Basefarm på stora skillnader i företagens mognadsgrad gällande molntjänster – där bank- och finanssektorn ligger långt efter.

Nyligen presenterade driftleverantören Basefarm en ny rapport om företagens användning av publika molntjänster och nya agila arbetsmetoder. I rapporten, “The next step cloud report”, har över 200 it-beslutsfattare och medarbetare – på företag i Sverige, Norge och Nederländerna – besvarat ett 30-tal frågor om sina företags arbete med molnlösningar. Som en del av rapporten ombads deltagarna också placera sina företag på en femgradig mognadstrappa: från företag som helt saknar molnstrategi (1), till företag som helt omfamnat molnet (5).

– Man kan säga att de företag som är mer eller mindre klara med sin digitala transformation ligger på nivå 4 och att företagen på nivå 3 är mitt uppe i den. De företag som planerar för transformationen är på nivå 2 och de som ännu inte har börjat planera är på nivå 1. Företagen på nivå 5 är oftast mindre företag som varit molnbaserade redan från start, säger Anna Jäger, Head of Marketing på Basefarm.

Enligt Anna Jäger är mognadstrappan ett effektivt sätt att illustrera var företagen befinner sig i utvecklingen mot en mer molnbaserad verksamhet, vilka utmaningar de har och vad som är nästa steg. Dessutom har indelningen gett Basefarm själva nya insikter om molnets genomslag inom olika branscher. 

En av de branscher som sticker ut mest i rapporten är bank- och finanssektorn. Bland de företag som besvarat undersökning och placerat sig på nivå 1 – de som helt saknar en molnstrategi – är nämligen mer än en fjärdedel bank- och finansbolag. Det är också tydligt att den finansiella sektorn är tudelad; här finns dels många traditionella bolag som inte har kommit så långt, medan många fintech-bolag ligger mycket långt fram på nivå 4 och 5.

– Vi ser tydligt att många traditionella bank- och finansbolag antingen är på väg mot eller redan har börjat använda molnet. Främst är det ökad flexibilitet och effektivitet som lockar, men samtidigt står de inför utmaningen att efterfölja regelverken. Det är här det blir svårt. Tillsammans med flera kunder, speciellt inom bank och finans, har vi på Basefarm stor erfarenhet av att uppfylla regelverkens krav på ett framgångsrikt sätt, även i molnet, säger Fredrik Ohlsen, CEO för Basefarm AB.

Finansbolagens problembeskrivningar ligger därmed i linje med Basefarm egna erfarenheter. I många fall har regelverken helt enkelt inte hunnit med teknikutvecklingen och säkerhet är en av de största utmaningarna inom alla molnsatsningar, förklarar Anna Jäger.

– Under resan måste företagen förändra sin syn på säkerhet och lämna det traditionella fokuset på exempelvis brandväggar. Fördelen med molnteknologi är att säkerhet nu handlar om att utveckla säker kod och att bygga in säkerheten i själva applikationerna, och vi ser att det är det som företagen börjar fokuserar på i nivå 4.

Säkerhetsfrågan är på så vis ett bra exempel på hur Basefarms mognadsstege kan hjälpa företagen att dela upp resan till molnet i mindre steg – och förtydliga vilka arbetssätt som krävs för de olika stegen. Samtidigt har undersökningen också gett nya insikter om vad som kan hända om organisationen inte går i takt. Speciellt om it-avdelningen inte har en bra dialog med företagets övriga avdelningar om deras behov av systemstöd. 

– 17 procent av deltagarna svarade att de inte vet var deras CRM-databas är lagrad någonstans, på de två lägsta mognadsnivåerna är siffran över 20 procent. Det beror mycket på att organisationen har sprungit före it-avdelningen när de köpt in molntjänster. Det är verkligen ett tydligt ”shadow-it”-område och en insikt som känns oroväckande med tanke på den nya dataskyddsförordningen GDPR, avslutar Anna Jäger