Sikkerhet i skyen - video

11-06-2018

I følge våre spådommer for IT-trendene i 2018, ser vi en økning i bruk av skytjenester. Applikasjoner som er bygget i skyen og skal selv skalere opp og ned ved for høy belastning vil bli normalen i 2018. Teknologier og arbeidsmetoder som "containers", DevOps og automasjon vil bli uunnværlige.

Men hva skjer når man jager både "faster time to market" og samtidig skal ha fleksibilitet? IT-avdelingen har ansvaret for dette skiftet og må flytte sitt fokus fra infrastruktur til utvikling av digitale tjenester som medfører at man ofte ta i bruk offentlig skytjenester gjerne kombinert med eksisterende on-premise miljøer og arbeidsmetoder. Dette paradigmeskifte skaper usikkerhet og man glemmer ofte sikkerhetaspektet i det hele.

Esten Hoel, Kvalitets- og sikkerhetssjef Basefarm - "Sikkerhet i Basefarms cloud"
Basefarm er også en cloud-tilbyder, basert på våre lokale datasentre og driftsorganisasjoner i de landene vi opererer i. I dette foredraget vil Esten forklare hvordan vi tenker, organiserer, og kontrollerer sikkerheten rundt kundens data i disse skyene, samt hvordan vi tilfører sikkerhetsmessig verdi også for hybride eller rene public cloud løsninger. Han vil også gi innsyn i vårt økosystem rundt sikkerhet, i form av vår aktive deltagelse i nasjonale og internasjonale sikkerhetscommunities

Last ned Esten Hoels presentasjon her

Joakim Westin, konsulent i Basefarm - "Internaut, living with ones and zeros"
Joakim Westin har over 33 års erfaring med utvikling og drift. I dette seminaret viser han Azure Security Center som tilbyr sikkerhetshåndtering og trusselbeskyttelse for dine work loads i skyen og on-premise. Med Azure Security Center blir det betydelig enklere å ha kontroll på miljøene, analysere mistenkte datainnbrudd ved hjelp av AI og gi verktøy for å minske risikoen for skadelig tilgang.

Jan Aril Sigvartsen, Business Area Manager Public Cloud i Basefarm
I løpet av 2017 arbeidet vi med mer enn 80 kunder i offentlig sky. Jan Aril deler sine erfaringer fra å jobbe med offentlig sky og sikkerhet. Du vil også få med deg konkrete råd om sikkerhetsfunksjoner og tjenester du kan vurdere å designe og implementere når du arbeider med offentlig sky. Råd basert på trender spådd av våre sikkerhetseksperter.

Last ned Jan Aril Sigvartsens presentasjon her.

73% synes at sikkerhet er et viktig spørsmål når man flytter til skyen. Les mer i vår skyrapport.

Ønsker du mer informasjon om sikkerhet og skytjenester?

Les mer om skytjenester her, eller sikkerhet her. Du er selvsagt også hjertelig velkommen til å kontakte våre eksperter ved å fylle ut feltene nedenfor:

btn-top