Nye personvernregler – GDPR

05-03-2017

Når norske ledere tar innover seg ansvaret som følger nye personvernregler (GDPR) fra mai 2018, vil de raskt vende blikket mot IT-leverandørene sine for praktiske råd og løsninger. Basefarm står klar til å bidra.

Startskuddet går ikke i mai 2018 når GDPR trer i kraft. For å være klar til dette, starter arbeidet nå. Reglene gjelder alle som tilbyr tjenester til innbyggere i både EØS og EU, og innebærer dermed nye plikter for alle norske virksomheter.

Innhenting, lagring, forvaltning og behandling av personopplysninger skjer nesten uten unntak ved hjelp av IT-systemer. Derfor er ingenting mer naturlig enn at norske virksomheter vil henvende seg til IT-leverandørene sine for å håndtere GDPR-forpliktelsene sine i praksis.

Men, temaet berører i høyeste grad også juss. Basefarm samarbeider derfor med advokatfirmaet Føyen Torkildsen-partner og -personvernspesialist Eva Jarbekk. Under DND-konferansen Sikkerhet & Sårbarhet i mai 2017 sto vi sammen på scenen for å hjelpe IT-tjenesteleverandør til å unngå å trå feil.

Dersom du ikke hadde anledning til å delta, eller ønsker et tilbakeblikk finner du presentasjonen her:

Klikk her for å laste ned presentasjoner fra Basefarms foredrag under Sikkerhet og Sårbarhet 2017

Temaene under konferansen er også noe våre IT-konsulenter kan bistå med:

Hvor går skillelinjene i ansvar mellom tjenesteleverandører, utviklere og kunde?
Hva innebærer det at konsesjonsreglene bortfaller og virksomheten selv står ansvarlig for å opptre i samsvar med regelverket?
Hva av IP-adresser, cookies og andre metadata er personopplysninger som det kan bli dyrt å behandle feil?
Holder et ”ok” som samtykket fra privatpersoner inkludert barn til persondatalagring?
Hva innebærer det at privatpersoner kan be om sletting eller overføring av data til andre?

Datatilsynet har laget en én-sider om hva de nye personvernreglene betyr for din virksomhet:

Klikk her for å lese Datatilynets perspektiv

Spørsmål om praktiske konsekvenser av de nye personvernreglene GDPR?

Ta kontakt med en av våre spesialister for mer informasjon:

btn-top