Mikrotjenester for moderne applikasjonsutvikling i praksis

18-04-2017

Mikrotjeneste-arkitekturen er ikke bare et nytt redskap innen applikasjonsutvikling, men bidrar også til helt nye arbeidsformer som i neste omgang kan gi deg konkrete konkurransefortrinn.

Mange applikasjonstyper er enklere å utvikle og vedlikeholde når de er splittet opp i mindre enheter. Med mikrotjenester blir hver komponent utviklet hver for seg. Det skiller seg vesentlig fra tradisjonell, monolittisk tilnærming hvor alle funksjoner blir programmert i form av én eneste, stor applikasjon. Mikrotjenester åpner for raskere og mer effektiv utvikling, samt mindre stram binding mellom individuelle komponenter.

Mikrotjenester er et tidsaktuelt eksempel på serviceorientert arkitektur (SOA). Mikrotjenestearkitektur i kombinasjon med DevOps Hotel: OpenShift as a service fra Basefarm gjør det mulig å ta farvel med utdaterte og ineffektive utviklingsmetoder.

Fordeler

  • Legg til ny kode uten å måtte skrive om hele applikasjonen
  • Raskere og enklere vedlikehold
  • Enkeltkomponenter av applikasjonen kan skaleres uavhengig av hverandre
  • Enklere å endre og legge til nye funksjoner
  • Redusert risiko for store feil
  • Bedre brukeropplevelse
  • Lavere kostnader og økt lønnsomhet

Last ned onepager om mikrotjenester i vår DevOps Hotel: OpenShift as a Service tjeneste for mer informasjon:

Klikk her for å laste ned onepager pdf om mikrotjenester i Basefarm DevOps Hotel

Mer om Kubernetes og Docker Containere

Kubernetes plattform - Basefarm Openshift as a service

Kubernetes automatiserer distribusjon, skalering og drift av contarinerbaserte løsninger. Se hvordan plattformen fungerer i OpenShift as a Service fra Basefarm.

Klikk her for å lese om hvordan plattformen fungerer i OpenShift as a Service fra Basefarm


Docker containerteknologi - Basefarm OpenShift as a service

Docker automatiserer distribusjon av containerbaserte applikasjoner. Les hvordan dette gir økt fleksibilitet og portabilitet gjennom OpenShift as a Service fra Basefarm.

Klikk her for å lese om docker containere i OpenShift as a Service fra Basefarm

btn-top

Spørsmål om mikrotjenester og DevOps Hotel?

Ta gjerne kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale om Microservices og DevOps Hotel: OpenShift as a Service fra Basefarm.

Se hva vi kan gjøre for deg! Kontakt våre spesialister for mer informasjon. 

btn-top