Konfigurering og vedlikehold

26-03-2014

Hvordan vi drifter dine applikasjoner

Basefarm installerer, konfigurerer, og overvåker applikasjonene vi drifter for deg. Vårt egentuviklede driftsadministrasjonsverktøy DAM sørger for nøyaktig og konsistente konfigurasjoner, uavhengig om det er en enkelt server eller komplekse systemer med høy redundans. Dette gir oss bedre kontroll over installasjoner, selv om vi snakker om tusenvis av komponenter. Du kan bruke standardpakker, eller vi drifter din skreddersydde kode. Vi jobber frem den beste konfigurasjonen sammen med deg, og vi tar ansvaret for at tjenestene yter det de skal.

DAM automatiserer store deler av driften av miljøene. DAM inneholder all relevant informasjon om ressursene i ditt nettverk. Vår overvåkning gir statistikker på bruk og terskelverdier, slik at du raskt kan justere kapasitet ut i fra dine behov. Du får den skalerbarheten og fleksibiliteten du trenger, til en pris som er konkurransedyktig. Vår jobb er også å tenke på din bunnlinje.

Proaktiv overvåkning

Alle driftede applikasjoner overvåkes nøye. Basefarm er ansvarlig for at systemene fungerer som planlagt. Vi sørger for å overvåke utnyttelsesgrad, fyllingsgrad og lignende, som har betydning for helsen og ytelsen til dine applikasjoner, og foreslår løsninger når situasjoner som må håndteres oppstår. Disse rutinene hjelper oss å avdekke, og enda viktigere, planlegge for og unngå situasjoner som påvirker tjenestene dine. Vi vil også fortløpende foreslå forbedringer som kan gjøres.

Kompetent vedlikehold

Basefarm tar seg av oppdateringer og patching av applikasjonene som er installert av oss og som vi har ansvaret for. Vi har velfungerende, testede rutiner for dette og god kommunikasjon med kundene.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi drifter dine applikasjoner?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top