Hybridskyen kaprer nye kunder

22-05-2015

”Det er veien dit som kan være litt vanskelig”

Skyteknologien tilbyr en lang rekke fordeler, og er en nesten selvsagt del av de fleste IT-sjefers virkelighet i dag. Samtidig har mange vegret seg for helt å slippe den fysiske kontrollen over selskapets mest virksomshetskritiske informasjonsflyt.  Dette gjelder ikke minst banker og andre selskaper innen finanssektoren. Tildels skyldes dette rene sikkerhetshensyn, men også strategi spiller en rolle; man vil helst ikke slippe taket i de tjenestene som skiller selskapet fra konkurrentene og gir merverdi.

Disse innvendingene er i ferd med å forvitre i takt med utviklingen av nye sikkerhetsløsninger og hybridskyløsninger. Phillip Smith i Basefarm arbeider med strategiske IT- og forretningsløsninger, og har den siste tiden opplevd at problemstillingene har flyttet seg til selve gjennomføringen.

- Stabilitet og trygghet er det som er absolutt viktigst for en bank – alt skal bare virke, og enhver endring kan derfor oppleves som en potensiell risiko, forteller Smith. På den andre siden er mange av systemene svært gamle og IT-ledelsen i bankene ønsker som i andre bransjer å dra nytte av de nyeste og mer effektive tekniske løsningene, sier han.

- I dag kan man oppnå minst like god sikkerhet gjennom skyen som i sin egen datahall. Den største risikoen er alltid den menneskelige faktoren. For å unngå støy i overgangsfasen, er det selsvagt viktig at man vet nøyaktig hvordan det bør gjennomføres, mener Smith.

Finanssektoren migrerer IT

Stadig flere selskaper migrerer hele eller deler av databasene sine til skyen. Samtidig beholder man kontrollen over mer foranderlige merverditjenester innenfor sine egne fire vegger. Slike hybridløsninger gjør det mulig både å ta i bruk ny teknologi og ta vare på allerede investert kapital, samtidig som man ivaretar kundens stadig økende forventninger.

- Det viktigste er at man begynner i riktig ende, og gjør en nøye analyse av forretningsmessige behov og de overgripende forutsetningene, avslutter Phillip Smith.

Phillip Smith

Phillip Smith er seniorkonsulent hos Basefarm, og har lang erfaring, både på leverandør- og bestillinssiden innen IT i en rekke ulike selskaper. Han brenner for prosessutvikling og kvalitet, og holder alle ITIL- og prosessutviklingskurs for hele Basefarm i Norge, Sverige og i Nederland. Phillip har arbeidet med i store prosjekter med noen av Basefarms største kunder, med særlig fokus på transitering med vekt på strategisk utvikling og prosesser.

btn-top

Vil du vite mer om våre skytjenester?

Ønsker du mer informasjon om offentlig-, privat- eller hybrid sky? Ta kontakt med Philip Smith!

btn-top