Fokus på sikkerhet

01-11-2014

Hos Basefarm er sikkerhet i høysetet i alt vi gjør. Sikkerhet står fremst når vi:

 • Designer og bygger løsninger.
 • Drifter dine virksomhetskritiske applikasjoner.
 • Fysisk plasserer vår skyplatform i våre egne, sikre datasentre i Nord-Europa.
 • Holder deg informert i nær sanntid om sikkerhetshendelser.
 • Konstruerer preventive tiltak for å beskytte mot fremtidige trusler.
   

Få driftsleverandører tilbyr sikkerhet på alle nivåer i sin drift. Derfor tvinges kunder ofte til å søke råd hos sikkerhetseksperter når sikkerhetsbekymringer blir tvunget på dem etter en større hendelse, eller når de, for sent, trenger å gå gjennom sin faktiske operasjonelle sikkerhet.

SIRT

Vårt dyktige sikkerhetshendelsesresponsteam (Security Incident Response Team – SIRT) identifiserer og motvirker sikkerhetstrusler. Vårt SIRT håndterer sikkerhetshendelser kontinuerlig og følger proaktivt opp mistenkte og reelle sårbarheter. Teamet oppdager tidlig tegn på sikkerhetstrusler og iverksetter deretter mottiltak gjennom hele vår driftsplatform. Detaljerte sikkerhetshendelsesdata og sikkerhetstiltak rapporteres til våre kunder. Dette er en kritisk faktor ved valg av driftsleverandør.

ISO 27001

Basefarm er sertifisert etter ISO 27001-standarden for informasjonssikkerhet. Våre kunder og partnere kan føle seg trygge på at hele vår leveransekjede drives etter de høyeste sikkerhetsstandarder. Datasikkerhetstrening og -informasjon er innebygget hele veien fra salg, gjennom implementasjon, drift og ledelse.

Sikkerhet gjennom hele livssyklusen

Basefarm fokuserer på sikkerhet gjennom hele tjenestens livssyklus, og du høster fordelene. 

 • Den beste sikkerhetsteknologien; den er innebygd i vår infrastruktur og i våre skytjenester. Du får teknologi og komponenter fra øverste hylle, både maskinvare og programvare, tilpasset dagens krav til skalerbarhet og sikkerhet.
   
 • Våre teknikere undersøker dine spesifikke behov og designer en løsning som møter dine krav, for eksempel redundans, bruk av flere datasentre, brannmurer, sikkerhetskopiering, beskyttelse mot distribuerte tjenestenektangrep (DDoS), løsninger godkjent etter kredittkortindustriens sikkerhetsstandard PCI-DSS, katastrofeløsninger, etc.
   
 • Når løsninger er satt i drift, gjennomsyrer sikkerhet vårt daglige arbeid, våre prosesser og prosedyrer – fra hendelseshåndtering til kompleks, men streng endringshåndtering. Ditt dedikerte kundeteam leverer meningsfulle og handlingsrettede tilbakemeldinger om din applikasjonskode fra sikkerhets-, stabilitets- og ytelsesperspektiv.
   
 • Våre sikkerhetsanalyser avdekker sårbarheter og vi kjører last-testing og penetrasjonstesting av dine tjenester. Dette hjelper oss til å tette hull og designe en mer sikker løsning.
   
 • Om en sikkerhetshendelse inntreffer, følger vi våre incident prosesser. Alle sikkerhetshendelser blir rapportert til vårt SIRT for videre analyse. SIRT bistår teknikerne som har ansvar for driften.
   
 • Våre egne spesialister jobber sammen med kundene våre for å få på plass tiltak som beskytter mot, og reduserer risikoen for nedetid og skade. Dette inkluderer kontinuitetsplaner, prioritering av tjenester og systemer, kriseplaner og -løsninger og failover-testing. Dette kan gjøres i full produksjon eller gjennom simuleringer.
   
 • Konsulenttjenester fra våre sikkerhetseksperter gjennom hele livssyklusen.

Ønsker du mer informasjon om våre sikkerhetstjenester?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top