Det beste tidspunktet er akkurat nå

09-04-2014

Det spiller ingen rolle om vi snakker om forretningskritiske operasjoner eller lansering av nye produkter og tjenester - i den digitale verden handler det om å leve og levere akkurat nå.

Hvis du har feil i en tjeneste som kundene bruker daglig, eller dersom du jobber i media, og må oppdatere innhold innen frister, kan selv et par timer føre til at du henger etter konkurrentene. Dette igjen kan medføre lavere Google Ranking og senke fortjenesten i det du driver.

Dette er ikke noe nytt, men oppmerksomheten rundt tidsaspektet i webtjeneste- og hostingbransjen er fortsatt ikke så stor som den burde vært. Grunnen til dette er ganske opplagt: Hovedtyngden av hostingleverandører jobber fortsatt med verktøy og prosesser som ikke er oppdaterte nok.

Et eksempel: La oss si du har en rettelse eller bugfix som i utgangspunktet ikke tar mer enn en halv time å fikse. Du sender en mail eller oppretter en sak hos et servicesenter eller lignende, og mottakersiden gir saken din en kølapp.

Noen på servicesenteret vil se på oppgavene i rekkefølge, og når ditt nummer dukker opp vil noen beslutte hva som skal gjøres med din sak, hvem den tildeles, og så videre. Teknikeren som får tildelt saken til slutt har gjerne sin egen kø av saker som venter.

Som du ser, skaper denne lineariteten den ene flaskehalsen etter den andre, og det er ikke uvanlig at det kan ta flere timer eller en dag før din sak får den oppmerksomheten den strengt tatt skulle hatt tidligere. Og ettersom tiden har gått, er det virkelig blitt et problem.

Dette er grunnen til at Basefarm legger ned masse innsats i å utvikle en arbeidsflyt som kutter ned tiden til prodsetting og marked.

Ziggo, en av Basefarms kunder i Nederland, gikk fra noen få til flertallige utrullinger per måned. Nå tar distribusjonen nesten ikke tid, og prosjektgruppen får kontinuerlige tilbakemeldinger på det som blir rullet ut.

Et ekteskap mellom utvikling og drift

Hvordan er det mulig å betraktelig få ned behandlingstiden? Jo, du løsriver deg fra den vanlige tilnærmingen og i stedet for å opprettholde en kø av saker, setter utviklerne i direkte kontakt med driftsoperatørene.

Dette er akkurat hva Basefarm gjør. Time-to-market skal ikke lenger måles i dager eller timer, men i minutter. La oss si at utviklerne hos en mediebedrift har en bugfix de ønsker å implementere, og det er avgjørende at de får rullet ut raskt. Kunden er allerede i direkte kontakt via Skype, eller en annen foretrukket digital kanal, med teamets ansvarlige tekniker hos Basefarm.

Denne teknikeren er utpekt til "portvokter" for anledningen. Han eller hun er ansvarlig for å opprette og prioritere saker sammen med klientsidens tekniker. Det finnes strengt tatt ikke behandlingstid i det hele tatt. Det eksisterer ingen kø av saker. Hvis klientens utviklere anser en sak som så viktig at den bør gå foran alt annet, skjer det umiddelbart.

- I vårt web- og applikasjonsteam på TV4 anser vi portvokteren og DevOps som fullverdige gruppemedlemmer på linje med resten av teamet, sier Per Åström, teknologidirektør for digitale medier hos svenske TV4.

- I løpet av dagen har vi løpende kontakt med en portvokter som synkroniserer og prioriterer innkommende saker og oppgaver med fokus på reell forretningsverdi - på kort og lang sikt.

Så dette blir et ekteskap mellom utviklere og driftsoperatører, en måte å skape DevOps. Eller som Per Åström sier:

- Portvokteren hjelper oss å prioritere innkommende arbeid så resten av DevOps-teamet kan fokusere på leveranse av nye funksjoner hele veien inntil de faktisk er live i produksjonsmiljøet. Portvokteren hjelper oss også å forstå hvilke funksjoner vi må jobbe med for å opprettholde et robust og dynamisk miljø. På denne måten kan DevOps-teamet levere det vi er enige om og tidlig få beskrivelsen av de nye tjenestene.

btn-top

“Hvis det ikke er på tavla, blir det ikke gjort”

Verktøyet som brukes i dette ekteskapet, er det som kalles en Kanban-tavle (kanban board), der kundenes utviklere og deres team med Basefarm-teknikere har felles oversikt med ting som ”skal gjøres”, ”pågående arbeid” og ”ferdig utførte oppgaver" (eller en annen kategorisering man foretrekker), og kan endre merkelappen for saker etter eget ønske.

Kanban er bare en av mange måter å vise en smidig arbeidsflyt, og brukes kun dersom kunden ønsker. Nøkkelen er å ha en felles arena, som blir det sentrale verktøyet for arbeidsflyten.

- Media og web er forretningsområder i rask bevegelse i disse dager, sier Per Åström hos TV4. - Med en kanban-tavle kan vi enkelt tilpasse oss innkommende saker, som å tette sikkerhetshull i den daglige arbeidsflyten uten å miste for mye fart når vi hopper mellom mange oppgaver samtidig.

Basefarm kombinerer den delte tavla med nye, automatiserte verktøy for å iverksette endringer til serverne. Det betyr at noen i kundens team kan gjøre mye av det de tidligere måtte be sin hostingpartner om å gjøre - med et trykk på knappen.

Ziggo bruker automatiserte verktøy kontinuerlig. Dette skyldes det faktum at nye versjoner blir utløst av GIT-aktivitet.

Med en kombinasjon av kontinuerlig leveranse, direkte kontakt mellom utviklerne, felles tavle for alle saker og automatiserte verktøy for å iverksette endringer, har Basefarm utviklet en arbeidsflyt som kutter tid til markedet ned til minutter.

Dette gir utslag i både økt effektivitet og konkurransefortrinn for kundene.

 
 

 

Fakta om tid til markedet

Kanban er en av flere “tavlemetoder" for å visualisere smidige prosjekter. Oppgaver er vanligvis delt inn i kolonner som ”skal gjøres”, ”pågående arbeid” og “utført”. Hver oppgave har en egen Post-It som kan flyttes mellom kolonner og som beskriver hvem som er ansvarlig for en oppgave og når den utføres. Tavla kan være analog på en vegg eller digital, og deles med alle i en prosjektgruppe.

Portvoktere (gatekeepers) og arbeidsprosessen som beskrives her er spesielt for større plattformer med høy kompleksitet og høy endringstakt.

 
btn-top

Ønsker du mer informasjon om DevOps?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top