Basefarms historie

04-01-2018

Vår historie

Basefarm ble grunnlagt i år 2000 for å støtte selskaper og organisasjoner som ønsket å bygge sin suksess gjennom internett. Siden da har vi utviklet våre systemer og verktøy, raffinert våre prosedyrer, bygget datasentre, etablert skyplattformer, implementert sikkerhetsløsninger - som PCI – DSS, og ansatt mange tekniske eksperter. Med nærmere 500 medarbeidere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike forvalter vi driften av tusenvis av tjenester over hele verden. Les mer om våre IT-tjenester.

I løpet av det siste tiåret har Basefarm skalert og perfeksjonert det å selge "High-touch" Managed Services løsninger til bedrifter ved å gjøre betydelige investeringer i driftssentre, nettverk, sikkerhet, komplekse løsninger, ansatte og prosessrammeverk.

Basefarm konsernet består av tre selskaper, Basefarm AS, Basefarm BV (Nederland), Basefarm AB (Sverige) og The unbelievable Machine Company Gmbh (Tyskland og Østerrike). Basefarm AB, Basefarm BV og The unbelievable Machine Company Gmbh (Tyskland og Østerrike) er 100 % eid av Basefarm AS. ABRY Partners er største aksjonær med en eierandel på 90 %, mens 10% eies av ledelsen og de ansatte i selskapet. Basefarm har en finansielt meget sterk stilling gjennom hovedaksjonæren ABRY Partners, kombinert med egen positiv økonomiske drift. Basefarm tilbyr også rene datasentertjenester som colocation fra våre toppmoderne datasentre i Oslo.

I juni 2017 kjøpte Basefarm The unbelievable machine company som har spesialisert seg innen innen Big Data (Data Science & Data Engineering) og skytjenester i Tyskland og Østerrike. Dermed utvider Basefarm sitt tjenestespekteret med å kunne tilby også Big Data analysetjenester til sine norske kunder (les mer om oppkjøpet lenger ned i artikkelen).

 

Basefarms verdier

Vi legger vekt på å ha en sterk organisasjonskultur preget av stor grad av frihet kombinert med stor grad av ansvar og engasjement. Vi har etablert noen enkle ledetråder, eller verdi-ord, som vi ønsker skal veilede og beskrive oss: 

Kunnskapsrike
Med spisskompetanse og profesjonalitet, tar vi fullt ansvar for våre kunders tjenester. Vi har lang erfaring og drives av nye utfordringer.

Engasjerte
Vi er opptatt av vårt arbeid og er drevet av att våre kunders løsninger har den høyeste kvalitet. Vi gir oss ikke før vi er helt i mål!

Nære
Vi samarbeider tett med våre kunder. Vi har god forståelse for våre kunders behov og sammen sørger vi for videreutvikling av løsningene.

Konstruktive
Vi er løsningsorienterte og handlingskraftige. Vi ser løsninger i stedet for problemer. Med prosesser og systematikk sikrer vi stabilitet.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Basefarm?

Fyll ut feltene, riktig avdeling kontakter deg fortløpende:

btn-top