Skytjenester

03-03-2018

Innovativ, rask og trygg partner i skyen

Vi i Basefarm er skypartner for både nyutvikling og virksomhetskritisk drift.
Vi kjenner mulighetene, setter nye løsninger raskt i produksjon og leverer ett pålitelig driftskonsept for privat og offentlig sky.

 

 

Mens IT lenge har vært viktig for driften, opplever mange at IT nå former fremtidsmuligheter og selve virksomheten inkludert helt nye forretningskonsepter. Skyen er en viktig brikke i denne utviklingen.
Vi i Basefarm gjør det mulig å utnytte mulighetene i skyen fullt ut. Med pålitelig og sikker drift som utgangspunkt, ønsker vi å fjerne hindre og åpne muligheter for at du kan skape nytt og dra fra konkurrentene.  

Kjernen i vårt skybaserte tjenestetilbud er:

• Sky-rådgivning og driftsekspertise. Selv det nyeste av det nyeste skal på et tidspunkt i drift. I Basefarm støtter vi utviklere med råd, planlegging, utvikling og drift i forskjellige skyer. Ivaretar sikkerhet og offentlig regelverk.

Dette er en cloud-flow infograpchic som beskriver hvordan vi hjelper deg med skytjenester

• Consulting Partner / Cloud Solution Provider: Du får løsninger fra våre egne skyer som blir levert av seks Basefarm datasentre og fra våre høykvalitets, offentlige skypartnere som inkluderer Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure. Vi kombinerer dette til en hybrid sky.

• Virksomhetskritisk drift fra én og samme partner. Du forholder deg direkte til oss i Basefarm, enten produksjonen skjer i vår sky eller hos én eller flere offentlige skyleverandører. Du får direkte kontakt med mennesker som kan hjelpe og som du kan sparre med.

Les mer om:

Utvikling og innovasjon sammen med driftseksperter

Gjennom kunder, leverandører, faglige fora og andre nettverk har vi i Basefarm god oversikt over mange av mulighetene, og kan bidra til praktisk utnyttelse av fleksibiliteten i skyen.

Cloud Solution Provider og Consulting Partner for kvalitetsskyer

I Basefarm har vi et samarbeid og opparbeidet status som «Cloud Solution Provider» hos Microsoft Azure og «Consulting Partner» hos AWS. 

Virksomhetskritisk drift i hybrid sky

Virksomhetskritisk drift er et hovedområde for oss i Basefarm. Vi drifter applikasjonene som virksomheten ikke kan klare seg uten.

Mange skymuligheter

Med Basefarm får du kontroll over hvilke tjenester som virksomheten bruker. I tillegg blir alle fakturaer fakturert direkte fra oss, slik at du unngår å måtte forholde deg til en mengde "ukjente" leverandører.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om våre skytjenester?

Vil du vite mer om vårt skybaserte tjenestetilbud, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre eksperter!

Trykk her for å kontakte våre spesialister angående skytjenester og annet innen cloud computing

btn-top