Service Management

22-11-2015

Når teknisk løsning og forvaltning av din applikasjon blir realisert, er det viktig at løsningen fortsetter å møte dynamikken i din forretning. For eksempel, vet du hvilken innvirkning det vil ha på eksisterende driftsmiljø når du ruller ut ny funksjonalitet? Og hvordan håndterer du dine kunders ulike behov?

Vårt Service Management-apparat kan garantere kontinuiteten i miljøet ditt gjennom pre-definerte operativprosesser, rapporter, og oppfølging av våre erfarne Service Managere. De håndterer intern styring når for eksempel endringer må gjøres i driftsmiljøet.

Vårt Service Management-team kan bidra med ulike former for styrking av capacity management, change management, incident management, problem management, release management, service level management, foruten håndtering av service requests.

Service Management på tre nivå

For å tilpasse oss behovene i din organisasjon på en best mulig måte, har vi delt vår Service Management inn i tre nivåer ifølge rammeverket for ITIL prosedyrer. Nivå 1 innebærer standard Service Management, nivå 2 og nivå 3 gir flere kundespesifikke tillegg som går utover rammene for nivå 1. Våre spesialister er klare til å gi deg råd, slik at du kan velge et passende nivå for Service Management.

24/7 høyt kvalifisert Operations Center

Basefarm Operations Center er et av kundenes viktigste kontaktpunkter inn til Basefarm. Her sitter høyt kvalifiserte driftskonsulenter og tar imot henvendelser som gjelder alt fra innrapportering av feil til endringsforespørsler. Omtrent 80% av alle saker som meldes inn blir løst direkte på vårt Operations Center. Skulle din henvendelse være for komplisert eller føre til for mye innvirkning på miljøet, vil den bli overført til en dyktig teknisk kundekontakt som er fullt ut ansvarlig for din infrastruktur.

Kundeportal – alltid god oversikt over ditt miljø

Som Basefarm-kunde får du tilgang til vår kundeportal. Her finner du generell informasjon om Basefarm og driftsmiljøet ditt, status for innrapporterte saker og meldinger fra vårt Operations Center. Du har også mulighet til å be om nyttige statistikker og rapporter. På denne måten har du alltid oversikt over funksjonalitet, ytelse og driftsstatus i driftsmiljøet.

Din TAM – nøkkelen til personlig Service Management

For å gi deg enda mer personlig service, blir du tildelt en erfaren teknisk kundekontakt (TAM). Din TAM innser viktigheten av miljøet ditt og har evnen til å sette seg inn i dine tekniske utfordringer og din infrastruktur. Din TAM kan også levere omfattende tekniske råd om mulige forbedringer i ditt miljø.

Nøkkelegenskaper og fordeler

Ønsker du mer informasjon om vårt Service Management-apparat?

Ta kontakt med en av våre spesialister for ytterligere informasjon om om hva vi kan tilby din virksomhet!

btn-top