Nettverk

19-03-2014

Nettverksløsninger danner selve grunnlaget for ditt tjenestemiljø. Vi vil derfor gi den ytterste oppmerksomhet til nettverket, og sikre en stabil plattform for dine tjenester.

Vi har utviklet nettverket vårt med utprøvde teknikker for å sikre høy kvalitet og høy tilgjengelighet til enhver tid. Nettverket er designet for full redundans. Hvis en komponent i nettverket skulle svikte, vil dens funksjonalitet umiddelbart bli overtatt av en annen komponent.

For å gi deg et ekstra lag av trygghet, har vi spredd infrastruktur på tvers av våre ulike datasentre. Hvis noe skulle skje på ett datasenter, kan det andre sømløst overta alle operasjoner. Miljøet vil ikke engang merke overgangen. Vi har også en nettverksring som dekker mesteparten av Europa, og alltid gir deg kort vei til NIXer.

Ved å utnytte de nyeste teknologiene, kompetanse, prosesser og den beste maskinvare, kan vi tilby deg et stabilt og fremtidsrettet høy-tilgjengelighets nettverksmiljø, som ivaretar de høyeste krav til sikkerhet, tilgjengelighet og gjennomstrømming.

Lastbalansering

Det er viktig å fordele trafikkbelastningen på dine applikasjoner til flere ressurser for å gi løsningen ønsket skalerbarhet, tilgjengelighet og ytelse. Med våre lastbalanseringstjenester kan vi håndtere disse strømmene av data. Vi sikrer en optimal fordeling av trafikk til dine web- og applikasjonsservere, samt effektivt fail-over håndtering ved driftstans på komponenter (servere).

I tillegg til å balansere trafikkbelastning på et nasjonalt nivå, er vi i stand til å utvide vår lastbalanseringstjeneste utenfor landet. Vi kaller dette global belastningsbalansering. I motsetning til tradisjonell lastbalansering, hvor trafikken er fordelt mellom to eller flere servere innenfor plassen til samme IP-adresse (VLAN), gjør global belastningsbalansering det mulig å koordinere og implementere DNS-endringer effektivt i sanntid. Dette oppnås ved hjelp av intelligente beslutningsalgoritmer. Vi bruker vår globale belastningsbalansering til å gi parallell levering av virksomhetskritiske tjenester mellom flere datasentre og land, som gjør oss i stand til å maksimere stabilitet og tilgjengelighet av din tjeneste.

btn-top

Administrert brannmur

Vår brannmurtjeneste består i utgangspunktet av robuste og skalerbare brannmurplattformer som sikrer fleksibel, høy ytelse på sikkerhetstjenester til våre kunder. Denne tjenesten omfatter drift og vedlikehold av all maskinvare og programvare i plattformen, inkludert oppsett, overvåking og feilhåndtering.

btn-top

Nøkkelfordeler

  • Full Basefarm nettverksadministrasjon - ingen tredjepart innblandet.
  • Redundant lastbalansering og brannmurer.
  • Nyeste teknologi og A-merket maskinvare.
  • Enkel skalering i forhold til behov.
  • Kort leveringstid.


Kontinuerlig forbedring

Vi har gjennom årene utviklet «beste praksis» driftsstandarder for vårt nettverk. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre automatiseringsprosesser og maler for implementering av våre nettverksløsninger, noe som gir kostnadseffektive leveranser, fleksibilitet og stabilitet. Dette resulterer i lavere installasjons- og implementeringskostnader, og økt kvalitet og forutsigbarhet.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om våre nettverkstjenester?

Ta konktakt med en av våre spesialister for mer informasjon om våre tjenester, og fordelene ved disse!

btn-top