Managed Services

28-09-2016

Profesjonell administrasjon og drift av applikasjoner og sluttbrukertjenester i komplekse miljøer er alltid utfordrende. En grunn til dette, er at ulike systemer og teknologier sjelden er optimalisert for å samhandle. Kontinuerlig tilgjengelighet er en forutsetning for en bedre brukeropplevelse.

På dette nivået tar vi totalansvar for tjenestens tilgjengelighet og ytelse, uavhengig av kompleksitetsnivå. Kombinert med høy skalerbarhet på tjenester, adekvat ytelse og gode systemer og rutiner, sørger vi for en best mulig fungerende løsning. Forutsigbarhet er nøkkelen.

Vår tilnærming

 • Fullstendig serviceansvar
  Vi sørger for ende-til-ende tjenestetilgjengelighet gjennom operativt ansvar og dedikert service management. Vi garanterer kontinuitet i forretningsprosesser gjennom automatisert drift og tilpasset overvåking.
   
 • Håndtering av høy kompleksitet
  Vi tar det operative ansvaret for komplekse arkitekturer og systemer, og tar overordnet eierskap i verdikjeden ved å sikre tilgjengeligheten mellom interne og eksterne aktiviteter og systemer.
   
 • Opprettholde høy tilgjengelighet
  Vi sørger for effektiv skalering av alle komponenter i alle lag ved hjelp av unike verktøy, robust teknologi og høy kompetanse. Vi garanterer tilgjengelighet av virksomhetskritiske internettjenester og forretningsprosesser, gjennom redundante løsninger og datasentre.
   

Single Point of Contact (SPOC)

Vår ekspertise i håndtering av kritiske sluttbrukertjenester, bidrar til å gi deg en løsning som passer de høye og skiftende krav bedriften din blir stilt overfor. Vi sørger for at hver enkelt teknologikomponent i miljøet samhandler riktig og tar hånd om kommunikasjonen mot eksterne leverandører. Samarbeidet med partnere er viktig for å gi deg den beste løsningen. Dersom tredjeparter utgjør deler av løsningen, sørger vi for at du beholder ett enkelt kontaktpunkt (SPOC) for å slippe unødvendige kommunikasjons - og systemutfordringer, med de servicegarantier du trenger.

Sesjonovervåking

Vi har utviklet et generisk rammeverk for overvåking av bruksmønster basert på forespørsler i driftsplattformen kalt Basefarm Session Monitoring. Dette verktøyet ligger i kjernen av vårt Managed Services-tilbud. Det er fullstendig integrert i vårt overvåkingssystem og dermed tilgjengelig gjennom vår kundeportal. Verktøyet er ideelt for overvåking av de kritiske funksjonene i driftsplattformen din. Vi sørger for at du alltid er oppmerksom på ytelsen og statusen til løsningen din.

Ytelsestesting

Når løsningen er oppe og går, ønsker du å være garantert høy ytelse. Basefarms tjeneste for ytelsestest, er i praksis en verktøy-støttet metodikk for ytelsestesting av sluttbrukertjenester. Vi har alle nødvendige forutsetninger for å identifisere eventuelle flaskehalser og kilder til problemer i maskinvare, databaser, applikasjonsservere og programkoden på driftsplattformen din. Ytelsestesten kan leveres på forespørsel og gjennomføres etter avtale.

Vil du vite mer om managed services hos Basefarm?

Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top