Lagring og backup

19-03-2014

Lagring- og backuptjenester utgjør to integrerte, grunnleggende komponenter for å etablere en pålitelig driftsplattform som imøtekommer dine krav. Lagring er naturligvis nødvendig for å lagre og sikre dataene dine, mens jevnlig sikkerhetskopiering av dataene kan gi deg ekstra trygghet hvis en nødsituasjon oppstår. Gode rutiner for restore dersom det er nødvendig, er også en forutsetning for en stabil plattform.

Lagringstjenester

Våre høy-tilgjengelige lagringsløsninger er ikke bare utviklet for å levere deg lagring miljøet krever, men også for å støtte behovene dine når det gjelder ytelse, soliditet og kostnadseffektivitet. Våre robuste og plattformuavhengige lagringsløsninger er designet for å levere garantert høy tilgjengelighet.

Ved å ha fullt redundant oppsett, vil våre lagringsløsninger gi deg muligheten til å dele data mellom servere eller datasentre, uavhengig av plattform. Dette bidrar til den generelle stabiliteten på plattformen din.

Vi bruker moderne teknologi og funksjonalitet for å holde kostnadene nede.

Våre lagringsløsninger er dynamisk utformet i forhold til ressurskapasitet og betaling. På denne måten kan du enkelt skalere kapasiteten til dagens behov. Du betaler kun for mengden lagringsplass vi reserverer til deg.

btn-top

Backup-tjenester

Vi har utviklet solide backup-rutiner for å være forberedt på uforutsette situasjoner som maskinvare- og programvaresvikt, feil eller eventuelle ytre påkjenninger som kan føre til tap av data og konfigurasjon. Våre backup-løsninger lager automatisk kopier av miljøet ditt, slik at vi kan gjenopprette dine forretningskritiske funksjoner og gjenskape systemdata som kan følge hendelser. Vi har konfigurert løsningen vår, slik at det ikke er i konflikt med dine sluttbrukertjenester.

Gjenoppretting og tilbakestilling blir gjort i henhold til dokumenterte prosedyrer eller kan startes på forespørsel, alltid i henhold til servicenivået du har valgt. Med våre backup- og gjenopprettingstjenester sørger vi for å minimere eventuell nedetid for miljøet og begrense eventuell innvirkning på organisasjonen.

btn-top

Nøkkelfordeler ved våre tjenester

  • Redundant oppsett.
  • Dynamisk og skalerbar kapasitetsmodell - du betaler bare for det du trenger.
  • Proaktiv kapasitetsovervåking og styring av nødvendig programvare.
  • 24x7 overvåking, styring og støtte.
btn-top

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester innenfor lagring og backup?

Ta kontakt med en av våre spesialister for ytterligere informasjon om våre tjenester og deres fordeler!

btn-top