Kundeteam som kjenner dine behov

13-10-2016

Hos oss i Basefarm er teknologi alfa og omega. Men, de gode løsningene blir skapt, vedlikeholdt og utviklet gjennom godt samarbeid oss mennesker imellom. Derfor har vi organisert oss med egne kundeteam. Kundeteamet ditt vil kjenne deg og dine behov både teknologisk og forretningsmessig.

Hos oss blir du tatt imot slik kunder skal bli tatt imot; ikke som en i køen eller mengden.

Kundeteamet består av medarbeidere med ulike roller, blant annet servicemanager. Servicemanageren har ansvar for å følge opp alle henvendelser fra deg som kunde og fordele disse videre i organisasjonen. Det er dessuten servicemanageren som sørger for at rapporter, statistikk og fakturaer stemmer.

Teamets Technical Account Manager (TAM) har ansvar for å følge opp det tekniske i kundeforholdet. TAM-en kjenner hele den teknologiske infrastrukturen din, vet i detalj hvordan alt henger sammen i systemene dine og trekker på tekniske fellesressurser i Basefarm etter behov. På denne måten blir TAM-en ”kunden” innad i Basefarm, slik at du selv ikke må ta kontakt og sette stadig nye mennesker inn i sakene.

Våre kundeteam legger ned mye arbeid i å lære å kjenne dine behov og systemer. De får ekstra eierskap til din driftssituasjon, blir kompetente og innsiktsfulle sparringspartnere, kan foreslå grep ut i fra egne erfaringer og observasjoner, er tilgjengelig på chattetjenester – blir i det hele tatt en form for nære kolleger av deg her hos oss. 

Samarbeid med Service Desken

Kundeteamene og vår Service Desk supplerer hverandre. Basefarm Service Desk er bemannet døgnkontinuerlig, mottar saker fortløpende og håndterer disse i et kvalitetssikret løp med første- og andrelinje support. Ditt kundeteam samarbeider tett med servicedesken, blant annet ved å tilrettelegge overvåking av de viktige tingene og tilrettelegging av dokumentasjon som muliggjør at desken raskt kan treffe tiltak.

I tillegg har Service Desken rutiner for å koble inn kundeteamene ved behov.

Hos oss i Basefarm liker kundeteamene dessuten å gå godt inn i sakene. Teamene håndter selv mye feilhåndteringer og endringer særlig utenfor rutine, og tilrettelegger for at Service Desken kan gjøre standardendringer.

Teamene har også et godt øye til automatisering, kontroll og sikkerhet, inkludert å sørge for at driftsmiljøet rundt dine applikasjoner er ajour på versjoner, kapasitet, backup og lagring.

I tillegg jobber vår organisasjon med kontinuerlig forbedring på hvert eneste kundeforhold. Vi drives av at vi alltid kan forbedre, innovere og våre proaktive. Kundeteamene er sentrale i utviklingen av Basefarm og sikrer at vi i gjentatte målinger fremstår som en av bransjens beste leverandører.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om vårt kundeteam?

Ta kontakt med våre kundeteam for mer informasjon om hvordan de jobber, og deres samarbeid med Service Desken!

 

btn-top