Data Science

09-01-2018

Vårt Data Scientist-team har omfattende erfaring med Big Data-prosessering og unik ekspertise innenfor det siste innenfor områdene kunstig intelligens, maskinlæring og prediktiv analyse. Vi bruker DSPM (Data Science Process Model) i arbeidet vårt.

Basefarm-tjenester innenfor data science

Basefarm-tjenester

- Big Data-rådgivning fra første bruksområde til alle tenkelige applikasjonsanvendelsesområder.
- Identifisering av relevante problem- og bruksområder i data- og analyse-sammenheng.
- Utvelgelse, undersøkelse og konsolidering av egnete datakilder og valg av fremgangsmåte.
- Utvikling av matematiske modeller fra områder for deep/machine learning, naturlig språk-prosessering og statistikk.
- Utvikling av prototyper og showcases av dataprodukter som man vil lykkes med.

 

Les mer om Big Data-tjenester fra Basefarm

Les mer om Big Data tjenester fra Basefarm

 

 

btn-top

Ta kontakt med våre Big Data eksperter!

btn-top