AWS skytjenester fra Basefarm

01-02-2018

AWS har et meget omfattende tjenestetilbud og vi kan hjelpe til med å finne de beste løsningene basert på virksomhetens behov og planer fremover.    

Vi kan hjelpe til med å komme i gang, migrere eksisterende løsninger til skyen eller optimalisere dine eksisterende AWS-miljøer. Vi sikrer dine løsninger på beste mulig måte og sørger for at du kan utnytte AWS tjenester og nye teknologier etter hvert som de blir tilgjengelige fra AWS. Basefarm har også en svært fleksibel operasjonell modell som kan tilpasses den enkelte virksomhet.

FORDELER MED BASEFARM: 

 • Høyt kvalifiserte AWS teknikere og arkitekter med omfattende erfaring med virksomhetskritisk drift
 • Effektiv samhandlingskanal mellom virksomhetens utviklere/Ops-personell og Basefarms AWS arkitekter
 • Deling av operasjonell IaC og runbooks gir effektiv endringshåndtering
 • Sikker og stabil dataflyt mellom AWS og Basefarm Cloud med Basefarm Cloud Connect
 • Enkel og sikker tilgangskontroll til AWS kontoer for både utviklere og operasjonelt personell
 • Effektiv tilgangslogging sikrer sporbarhet
 • Kontinuerlig utvikling av Cloud Foundation moduler tilpasset kundenes behov

Vi hjelper deg å finne en sikker og smidig vei til skyen

Analyse &
planlegging

 • Workshops
 • Cloud strategi
 • Risikoanalyse

Bygging &
implementering

 • Proof of concept
 • Migrering
 • Rådgivning

Operasjonell fleksibel
optimalisering

 • Overvåking og hendelseshåndtering
 • Identitet og tilgangsadministrasjon
 • Kostoptimalisering
btn-top

Hvorfor velge basefarm som aws-leverandør?

Det er essensielt å kunne håndtere ulike prosjekter individuelt basert på kundens krav. Blant Basefarms kunder finner vi både nye brukere og eksperter på offentlige skytjenester. Derfor har vi utviklet en driftsmodell som muliggjør trinnvis innfasing tilpasset virksomhetens arkitektur. For mange kunder betyr dette at deres eget utviklings- og innovasjonsteam eier hele verdikjeden av tjenester og utvikling, mens Basefarm tilfører driftskompetanse og «best-practices» i DevOps-teamet.

På et tidspunkt skal tjenenestene i produksjon. Da kan vi tilby driftstjenester som frigjør tid til utviklingsteamet. På denne måten kan dine utviklere fortsette med å innovere, utvikle og støtte de tjenestene som enda ikke er klare for produksjon. Dette gjør at våre kunder kan innovere mer, øke kompetansen i sine DevOps-team, frigjøre folk når de trenger det, og få flere tjenester raskere til produksjon.

 

Guided Operations

 • Konsultativ driftsassistanse og forberedelse for sikker og effektiv drift
 • Risikominimering og rask adopsjon av skytjenester
 • Hjelp til etablering av funksjonelle runbooks for overvåking 
 • Rådgivning og etablering "best-practice" operasjonell metodikk 

Frontline Operations

 • 24/7 tilgang til Operations Center
 • Hendelses-, endrings- og forespørselshåndtering
  basert på kundens runbook og behov

Platform Operations

 • Kundetilpasset drift av skyinfrastruktur og virksomhetskritiske systemer
 • Kontinuerlig optimalisering av kost og løsninger
 • Adopsjon av ny funksjonalitet og teknologi
btn-top

Meld interesse for cloud workshop

Basefarm har åpnet opp for Cloud Advisory Workshop som passer uansett hvor du er i skymodningsprosessen. Denne workshopen vil kunne peke deg i riktig retning, redusere risiko og hjelpe deg med å dra nytte av fordelene.
btn-top

Les mer om AWS og skytjenester

AWS kundecase

“Vi trengte en partner som kunne jobbe proaktivt med å videreutvikle vår bruk av AWS og håndtere driftshendelser som måtte oppstå underveis,”
Spencer Morley, Chief Operations Officer i Farmforce

Våre skytjenester

Vi i Basefarm er skypartner for både nyutvikling og virksomhetskritisk drift. Vi kjenner mulighetene, setter nye løsninger raskt i produksjon og leverer ett pålitelig driftskonsept for privat og offentlig sky som Amazon Web Services (AWS) og Azure.

Last ned skyrapport

Hva blir neste steg på din skyreise? Last ned vår skyrapport her:

btn-top

Ta kontakt med en ekspert på AWS!

Fyll ut feltene, en av våre eksperter vil kontakte deg fortløpende.

btn-top