Applikasjonsdrift

28-03-2015

Outsourcing av drift til Basefarm lar deg dra fordel av vår ekspertise innen applikasjoner, vår kompetanse og høye nivå på teknologien bak. Du får høy tilgjengelighet, bedre drift og vedlikehold av dine kjernesystemer, og en driftspartner som er i forkant og gir deg gode råd. Kombinasjonen av disse gir deg synergier og styrker din forretningsdrift, samtidig som du reduserer kostnader.

Basefarms Applikasjonsdriftstjenester gir deg:

  • 24/7 tilgjengelighet gjennom utnyttelse av førsteklasses infrastruktur;
  • Unik ekspertise innen drift og vedlikehold av forretningskritiske applikasjoner;
  • 24/7 support av folk som kan og vil hjelpe deg;
  • Fleksibilitet og skalerbarhet.

Telefonsamtalen du håper du aldri får

Se for deg at du får beskjed om at grunnlaget for inntekten til din bedrift er nede. Hvor mye taper du i løpet av en time dersom dine virksomhetskritiskeskritiske høyvolumtjenester ikke fungerer? Hvordan er egentlig responsen hos de som skal hjelpe deg med dette? Kanskje ikke den beste?

Vi i Basefarm garanterer 24/7 tilgjengelighet på dine kritiske applikasjoner. Eksempelvis CMS (bl.a. Enonic CMS, EPiServer CMS, Escenic CE, eZ Publish), database (bl.a. MSSQL , Oracle, MySQL, PostgresSQL , MongoDB), webserver (bl.a. Apache, Jetty, MS IIS) med fler. Vi drifter, overvåker, vedlikeholder og supporterer dem, slik at du slipper disse samtalene. Vår driftsavdeling er engasjert og proaktiv, og vi løser det aller meste før det påvirker deg.

Det er også en god idè å ha klare tanker om ting som normalt ikke er en del av driftstjenester, eksempelvis vern mot fiendtlig aktivitet og datatyveri.


Maksimere sluttbrukerens opplevelse

Vi leverer vår applikasjonsdrift på en bred base av teknologier, som inkluderer mange kjente applikasjoner innen internett, databaser og søkeplattformer, så vel som økonomisystemer og SaaS plattformer. Vårt formål er å tilby sluttbrukere en best mulig opplevelse uten nedetid. Det betyr at vi sikrer driften på løsningen slik at sluttbrukeren og du selv som bruker få brukt applikasjoner uten noe særlig forstørrelse i den daglige bruken.

btn-top

Certified Applications vs. Customer Applications  

Vi kategoriserer vår applikasjonsdrift i to hovedgrupper: Basefarm Certified Applications (sertifiserte applikasjoner) og Customer Applications (kundespesifikke applikasjoner). Disse har ulike ansvarsområder i forhold til drift.

Certified Applications: Disse applikasjonene er underlagt en prosess med omfattende systemer for kvalitet, sikkerhet, driftbarhet, forutsigbarhet og skalerbarhet. Slike applikasjoner er fullt integrert i våre driftsverktøy (f.eks. i DAM – vårt egenutviklede driftsverktøy). Alle sertifiserte applikasjoner har også en dedikert fagansvarlig og følger et strengt regime i forhold til drift, dokumentasjon og automatisering. Normalt har ikke kunder administratortilgang til slike applikasjoner.

Customer Applications: Dette er som regel kundens egenutviklede applikasjon eller tilpassede applikasjonskode. Dette er ofte en proprietær kode som vi ikke kjenner så godt. Disse driftes stort sett med de samme metodikkene, men uten at vi kan levere samme høye SLA, da vi ikke i samme grad kan garantere kvalitet i koden eller at denne lar seg drifte optimalt. Et alternativ kan være at kunden vil/må ha adm. tilgang til applikasjonslaget (eller OS) for å gjøre endringer selv. I et slik tilfelle kan vi ikke garantere hvordan applikasjonen oppfører seg hvis noen andre enn oss kan påvirke eller gjøre endringer i applikasjonen. Ansvarsområdet blir klart definert i kontrakten slik at alle parter vet nøyaktig hvor ansvarsområdene ligger.

Begge driftsmodellene er selvfølgelig underlagt strenge change regimer.

btn-top

Last ned brosjyre om applikasjonsdrift!

Brosjyre om applikasjonsdrift

Her kan du laste ned en brosjyre om Basefarm og applikasjonsdrift  
btn-top

Ta kontakt for spørsmål om applikasjonsdrift

btn-top