IT-tjenester

05-04-2019

Pålitelige leveranser av driftsstabilitet og innovasjonsmiljø

Basefarm har erfaring fra 18 år med sikre og stabile leveranser av virksomhetskritisk IT-drift. Samtidig har vi et innovasjonsmiljø for alt det nye som skjer innenfor alt fra skytjenester til digitale kundeopplevelser. Denne ”både og”-kombinasjonen opplever vi at treffer markedet i hjertet.

Eksempler på applikasjonsdrift er databaser, web-servere, CMS-applikasjoner og portaler basert på forskjellige typer skybasert infrastruktur. Vi sikrer levering av de mest kritiske IT-tjenester din bedrift er avhengig av gjennom vår ISO 27001 sertifisering, PCI-DSS godkjennelse og et eget Security Incident Response team som alltid er tilgjengelig.

Dagens virksomheter trenger pålitelige driftsleverandører som evner å tilby sikre produksjonsmiljøer og samtidig tilrettelegger i en hverdag under kontinuerlig forandring. Dette inkluderer bruk av offentlige skytjenester som sikrer fleksibilitet, superskalerbarhet, «pay per use»-betalingsmodeller og rask implementering som tilfredsstiller kravene i en moderne innovasjonsprosess. I den nye virkeligheten beveger kundene seg mellom supersikre ”managed services” via Amazon, Google og Microsoft Azure til enkle lagringsløsninger av typen OneDrive, Box.com og Dropbox.

Som tjenesteleverandør ønsker Basefarm ligge et hestehode foran for å gjøre det mulig å utnytte mulighetene som er her nå og som kommer på en sikker måte. Sikkerhet ligger i vårt DNA.

Vår gruppe på 290 driftskonsulenter er blant Norges største. Konsulentene har gjennomgående høy utdannelse og lang erfaring fra forretningskritisk drift.

Basefarm drifter mange full-redundante løsninger (”speiling”) lokalisert over flere datasentre. Vi har lang erfaring med design, installasjon og drift av høyt tilgjengelige internettjenester. Basefarm Certified Applications (BCA) utgjør en portefølje på nærmere 40 standardiserte applikasjoner. Gjennom hybride løsninger leverer vi et 100-talls driftsklare applikasjoner. Erfaring med drift av flere hundre kundespesifikke applikasjoner gjør oss godt rustet til å ivareta alle driftsbehov.

Våre kunder kjennetegnes ved at deres sluttbrukertjenester består av avansert informasjonsflyt, der mange komponenter behandler kritiske transaksjoner mellom ulike systemer. Vi har derfor blant annet skreddersydd vårt overvåkingsverktøy for å ivareta tilgjengelighet på disse transaksjonene. Basefarm har også mange kunder med høye krav til sikkerhet. Basefarms sikkerhetspersonell har lang erfaring med Internett-relatert sikkerhet.

Basefarm benytter ITIL som rammeverk i alle sine prosesser og rutiner tilknyttet driften. Erfaringstall viser at bruk av denne metodikken sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i driften, noe som igjen gir høy grad av tilgjengelighet på kundenes løsninger. Basefarm har ca. 70 ansatte som er ITIL sertifisert inkludert sertifiserte ITIL Managers og ITIL Experts. 

Applikasjonsdrift

Med våre applikasjonsdriftstjenester håndterer vi dine forretningskritiske applikasjoner med respekt og pålitelighet. Basefarm gir deg høy tilgjengelighet, drift og vedlikehold og sikrer at du kan stole på at vi gjør jobben, nå og i fremtiden.

For mer informasjon, last ned vår brosjyre om Application Management.

Application Management brosjyre for mer informasjon om applikasjonsdrift og våre tjenester kan lastes ned her
Trykk her for å laste ned brosjyre opp applikasjonsdrift, "Application Management"

btn-top

Skytjenester

Våre high-end nettskytjenester gir deg robuste, skybaserte infrastrukturløsninger med høy tilgjengelighet og sikkerhet, levert fra våre førsteklasses datasentre i Norge, Sverige og Nederland. Vi knytter også den offentlige skyen til våre egen i en hybrid skytjeneste

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

Sikkerhetstjenester

Den voksende trusselen fra mer og mer sofistikerte hackere stiller store krav til IT sikkerheten. Våre sikkerhetstjenester hjelper deg minimere risiko og sikre forretningen.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

Professional Services - IT-konsulent

Våre konsulenter kan hjelpe deg å optimalisere løsningene dine og sikre kontinuitet i det du driver med. Vi kan tilby spesialister i det meste driftsrelatert, fra endringsledelse og omstillingsprosjekter til tekniske spesialister og løsningsarkitekter.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

DevOps Hotel: OpenShift as a Service

Planlegger du et nytt prosjekt? La det bli startpunktet for neste generasjon applikasjonsutvikling med containere, DevOps og mikrotjenester. DevOps Hotel fra Basefarm er tilrettelagt for at du skal komme raskt og enkelt i gang.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
 
btn-top

Big Data-tjenester

Basefarm kan Big Data (Data Science & Data Engineering), AI – Artificial Intelligence (kunstig Intelligens) og Machine Learning (maskinlæring) fra A til Å og er en uavhengig ende-til-ende tjenestetilbyder for Data Science, Data Engineering og cloud computing.

Les mer om Basefarms IT-tjenester

 

btn-top

Datasentertjenester

Basefarm colocation gir deg en sikker plass i våre datasentre og 24/7 tilgang til maskinene. Dette er en bra tjeneste dersom du trenger bunnsolid infrastruktur til dine maskiner, til en hyggelig pris.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

Infrastrukturtjenester

Basefarms infrastrukturtjenester gir deg et solid fundament for dine operativsystem og forretningskritiske applikasjoner. Vi tilbyr robuste infrastrukturtjenester, som colocationmanaged colocation, nettverkstjenester, og lagrings- og backup tjenester.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

OS Drift

Basefarms driftede OS tjenester sørger for alt du trenger med tanke på drift av Linux og Windows operativsystemer. Denne fullservicetjenesten inkluderer: installasjon, oppdateringer, vedlikehold, backup, problemløsning og håndtering av feilsituasjoner, så vel som ytelsesoptimalisering.

Les mer om Basefarms IT-tjenester
btn-top

Vil du vite mer om Basefarms IT-tjenester?

btn-top