Partnere

01-06-2015

Helheten er større enn summen av delene

En partner er en alliert som deler en felles interesse, eller samarbeider om å oppnå et felles mål. I Basefarm har vi ganske mange allierte som deler vår interesse og samarbeider med oss for å oppnå våre mål. Vi samarbeider med partnere innenfor sikkerhet, rådgivning, outsourcing og teknologi, i tillegg til applikasjonsleverandører og systemintegratorer.

Vi anbefaler våre kunder å fokusere på sin kjernevirksomhet ved å outsource sine virksomhetskritiske forretningsapplikasjoner til eksperter som oss . Vi har stor tro på at samarbeidet med våre partnere vil resultere i et enda mer omfattende og bedre produkt -og tjenestetilbud for våre kunder.

Et bredt spekter av partnerskap våre kunder drar nytte av

Applikasjoner er en viktig del av våre kunders infrastruktur som vi administrerer og støtter. I Basefarm deler vi applikasjoner i enten Basefarm-sertifiserte applikasjoner, eller kundens applikasjoner. Vi tar fullt ansvar for Basefarm-sertifiserte applikasjoner, og for å gjøre det, må vi ha inngående kunnskap om programmene. Dette er grunnen til at våre programpartnere er av stor betydning for oss. De støtter og hjelper oss til å forstå deres applikasjoner og holder oss oppdatert på nye utgivelser og funksjoner.

Vi samarbeider med de fleste av våre systemintegratorer for å gi en best mulig løsning for våre potensielle og eksisterende kunder, hvor våre partnere fokuserer på deres område av ekspertise, og vi gjør det samme. Sammen med kunden jobber vi for å løse deres problemer og bidra til å realisere deres mål ved å bruke våre produkter og tjenester.

Innenfor Basefarm, er sikkerhet en komponent som gjennomsyrer hele vår drift. Vi tar sikkerhetsperspektivet i betraktning i alt vi gjør, fra hvordan vi bygger arkitekturer, til våre prosesser og prosedyrer. Vi inkluderer en sikkerhetsrådgiver i alle aspekter av vår leveranse. Vårt sikkerhetsfokus bekreftes også gjennom våre sertifiseringer som ISO27001 og PCI DSS. Vi har etablert et SIRT (Security Incident Response Team) som håndterer sikkerhetshendelser og proaktivt følger trusler og trusselbildet. De jobber også tett sammen med organisasjoner som FIRST, spesialiserte sikkerhetsselskaper og andre CERT (Computer Security Incident Response Team), for å utveksle kunnskap og erfaring, og å jobbe med sikkerhetsrelaterte spørsmål. Vi er også medlem av FIRST og PCI DSS Council.

Teknologi er innlemmet i alle våre produkter og tjenester. Uten teknologi, ville ikke Basefarm eksistert. Vi er derfor veldig opptatte av å velge riktige teknologipartnere vi samarbeider med på et internasjonalt og nasjonalt nivå. Vi foretrekker å samarbeide med de beste teknologiselskapene for å supplere vår produktportefølje og for å sikre våre kunders omfattende supportavtaler.

Våre partnere

Hvis du er på utkikk etter en pålitelig partner for å støtte virksomheten din, er vi glade for å kunne hjelpe til med å koble deg med en av Basefarms partnere, eller arrangere et felles møte for å forklare fordelene med vårt samarbeid mer detaljert.

btn-top

Bli en Basefarm-partner!

Kunne du tenke deg å bli en av våre partnere? Ta kontakt for mer informasjon.

btn-top