Miljø

19-03-2014

Hvordan kan vi gjenbruke den stadig voksende haugen av gammelt IT-utstyr?

I dagens samfunn skifter vi stadig oftere IT-utsyr. En server for eksempel, avskrives over en periode på 36 måneder og blir deretter erstattet av en ny. Man  kan derfor lett forestille seg den stadig voksende haugen av gammelt utstyr, som blir større for hver dag.

Samfunnsansvar og miljø er viktig i Basefarm, så vi har tenkt endel på hvordan vi kan gjenbruke gammelt IT-utstyr og har kommet opp med det vi mener er en god idé. Vi ønsker ikke å risikere at vi kvitter oss med utstyr hvor data fortsatt er lagret, så alt av lagret data blir selvfølgelig slettet. Deretter sender vi utstyret til et resirkuleringsfirma, og gir pengene til veldedighet.

Vi gjør mer enn bare å resirkulere gammelt utstyr. Når vi kjøper ny maskinvare, eller erstatter gammel, gjør vi dette basert på vår grønne IT-strategi. For oss er det viktig å tenke på vår miljøpåvirkning så mye som mulig. Store driftsplattformer krever store mengder av serverkapasitet og blir lett storforbrukere av energi. Gjennom vårt miljøengasjement, som omfatter alt av IT-utstyr i våre datasentre og løsninger, forsøker vi å bidra til å gjøre IT-bransjen litt grønnere.

Siden dag én, har vi utviklet våre løsninger til å forbruke så lite energi som mulig. Vi har lykkes med dette gjennom ulike tekniske løsninger i våre grunnleggende arkitektur og gjennom individuelle kundeløsninger. Ved å automatisere og bruke delte komponenter, reduserer vi antall maskiner som kreves og reduserer dermed også den totale energibruken.

Gjenvinning av overskuddsvarme fra datasentre

Vi bruker frikjøling i våre datasentre plassert i Skandinavia. Vi har valgt å ha datasentrene våre i Skandinavia delvis på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, men også fordi klimaet vårt automatisk gir kjøling som kan brukes i datasentrene. Vårt nyeste og største datasenter som ligger i Oslo, er et godt eksempel på smart grønn IT. Størsteparten av året avkjøles dette datasenteret av naturen. Overflødig varme kan også leveres tilbake til oppvarming når det er nødvendig. Et annet godt eksempel er fra et  av våre datasentre i Stockholm, hvor vi bruker energi til kjøling fra et energiselskap. Overskuddsvarmen i datasenteret gjenvinnes deretter i form av varmt vann, som energiselskapet bruker i sin produksjon av fjernvarme .

I 2013 ble Basefarm ISO14001 sertifisert.

Vil du vite mer om hva Basefarm gjør for å ta vare på miljøet?

Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan vi i Basefarm bidrar til å ta vare på miljøet? Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top