Leger Uten Grenser

03-06-2015

Corporate Supporter

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Samfunnsansvar

Vi i Basefarm ønsker å støtte mennesker i nød gjennom det gode arbeidet Leger Uten Grenser gjør i hele verden. 

Sertifikat. Basefarm støtter leger uten grenser

Vil du vite mer om Basefarm og CSR?

Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top