ISO sertifiseringer

16-09-2016

I januar gjorde vi en felles granskning av våre Information Security System (ISO27001) og Environmental Management System (ISO14001) på alle våre steder i Norge, Sverige og Nederland. Alle landene har med hell klart sertifiseringene!

Granskningen ble gjort grundig med en oppsummering som lød ”Basefarm har veldig modne og vel implementerte Styringssystem for både Informasjonssikkerhet og Miljø.”

Uttalelse fra vår grunnlegger og arbeidende styreleder:
Å møte ISO-revisorer er faktisk en av delene jeg setter mest pris på ved jobben min. De virker genuint imponert over den systematiske måten vi jobber på innen begge områdene, og hvordan Informasjonssikkerhet er integrert i hver Basefarmers tankemåte” – Grethe Viksaas.

Miljøpolicy og visjon

Miljøpolicyen hos Basefarm beskriver de overgripende prinsippene som styrer det kontinuerlige miljøarbeidet deres. Policyen evalueres årlig, og gjelder frem til neste evaluering.

Basefarm skal være en ledende aktør innen sitt segment når det gjelder å tilby miljøvennlige IT-tjenester.

Basefarms fokusområder innen miljø:

Energi
Gjennom analyse, planlegging og bra prosesser defineres strømforbruksmål for våre datasentre, og reduserer det som er praktisk mulig. Dette hjelper til med å redusere behovet for energi, og skaper mindre etterspørsel etter naturressurser. Gjennom å kontrollere og redusere vårt energiforbruk blir vi kostnadseffektive.

Lifecycle Management
Vi utvikler prosesser og verktøy for å kontrollere infrastrukturens livssyklus og erstatte maskinvare når det er behov for det. Våre prosesser og verktøy kan med den siste teknologien støtte de operasjonelle funksjonene og spare arbeidstid gjennom automatiserte rutiner. De kan dessuten holde kostnadene nede, samtidig som de muliggjør en positiv innvirkning på miljøet.

Ekspertise og kompetanse
Vi forsøker å kontinuerlig lære oss mer om våre miljøutfordringer og vår kapasitet til å håndtere dem – både på kort og lang sikt. Vi streber etter å være i forkant når det gjelder miljøspørsmål i vår bransje. Bevisstheten rundt Basefarms miljøfokus strekker seg gjennom hele foretaket, og vi oppmuntrer våre ansatte til aktivt å redusere deres miljøpåvirkning.

btn-top

Informasjonssikkerhetspolicy og visjon

Informasjonssikkerhetspolicyen hos Basefarm angir våre strenge sikkerhetskrav som anvendes på oss selv så vel som tjenesteleveransen til kundene våre. Policyen evalueres og oppdateres årlig, og våre medarbeidere er pliktige til å lese og skrive under på alle relevante deler.

Basefarm bør anvende og imøtekomme fleksibel sikkerhet proporsjonalt med risikoen. Dette betyr at sikkerheten bør være i forhold til verdien som beskyttes, og til trusselen mot disse verdiene. Vår sikkerhet bør være sikker nok til at kundene stoler på det og kan regne med det for sine forretningskritiske eiendeler og tjenester.

Basefarms fokusområder innen informasjonssikkerhet:

Sikkerhet vi kan være stolte over, sikkerhet du kan stole på.
Informasjonssikkerhet berører hver del og avdeling hos Basefarm. Vi har en risikobasert innstilling vi jobber etter, der vi tilbyr kunden fordelen av å være kostnadseffektive, gjennom å kun anvende de tjenester som møter deres spesifikke behov.

Forhindre, oppdage og reagere på inntrengning
Gjennom implementeringen av preventive systemer har vi mulighet til å stoppe angrep før de blir hendelser.

Ekspertise og kompetanse
Gjennom å holde sikkerhet som et sterkt tankesett gjennom hele organisasjonen, har vi våre spesialister lett tilgjengelige. Våre System Managers og BF-SIRT (Basefarm Security Information Response Team) leter kontinuerlig etter sårbarheter som kan påvirke våre kunder, og gir oss muligheter til å handle på sårbarheter før de blir hendelser.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om våre ISO sertifiseringer?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top