FIRST

27-03-2014

Siden 2013 har vi vært fullverdig medlem av den globale sikkerhetsorganisasjonen FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), en paraplyorganisasjon som samler sikkerhetsteam fra hele verden. Medlemskap i FIRST hjelper vårt Incident-team og SIRT til å jobbe raskere og mer effektivt, ved å distribuere sikkerhetsrelatert informasjon mellom FIRST-medlemmer og i sikkerhetsmiljøet for øvrig.

FIRST har som mål å legge til rette for at et incident-team raskt skal kunne håndtere og forebygge hendelser, men også tilrettelegger de for utveksling av informasjon mellom FIRST-medlemmene.

Organisasjonen har akseptert oss som et fullverdig medlem. Dette betyr at vi har møtt FIRSTs sikkerhetsstandarder. Disse standardene er svært høye på grunn av nivået av tillit som kreves av andre FIRST-medlemmer for å dele denne type informasjon. Andre medlemsorganisasjoner er f.eks Apple, AT&T, Ernst & Young, IBM, Interpol, Juniper, NASA, Paypal, Symantec, Visa og VeriSign.

Gjennom vårt medlemskap kan vi mer effektivt ta hånd om sikkerhetshendelser selv de som ikke er offentlig kjente ennå - og jobbe proaktivt sammen med andre organisasjoner. Vi har i mange år jobbet intensivt med sikkerhetsspørsmål og vårt medlemskap styrker vår posisjon innenfor sikkerhetsområdet. Det er også et bevis på at vi har alle prosedyrer og rutiner på plass og møter de høye sikkerhetsstandardene som kreves av FIRST.

Ønsker du mer informasjon om Basefarm og FIRST?

Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top