EuroCloud

25-03-2014

EuroCloud er en uavhengig non–profit organisasjon der alle europeiske land kan søke om deltakelse, så lenge de respekterer EuroClouds vedtekter.

EuroCloud ble grunnlagt 29. april 2010 av 12 nasjonale EuroCloud bedrifter. Organisasjonen har deretter vokst og omfatter i dag 29 land hvor EruoCloud bedriver lokale aktiviteter.  

EuroClouds mål

Målet til EuroCloud Europa er å skape bevissthet omkring nettskytjenester, og ha en aktiv rolle i utformingen av nettsky industriprosesser og standarder. Videre ønsker EuroCloud å bygge et nettverk for kunnskapsdeling for bedrifter som har interesser i nettskytjenester, enten som selgere eller leverandører, eller som tilretteleggere for systemet som helhet.

EuroCloud tar også sikte på å bygge et sterkt forhold til europeiske myndigheter (som EU-kommisjonen og EU-parlamentet), for å fremme et stimulerende miljø for utvikling og vekst av nettsky industrien.  

Den siste delen av EuroClouds mål er å ivareta interessene til nettskyindustrien innenfor eksisterende informasjonsteknologi foreninger.

Basefarm og EuroCloud

Vårt samarbeid med EuroCloud er viktig for oss. Vi var med på å grunnlegge EuroCloud Sverige, og en av våre Basefarm kolleger er også Vice President i den lokale foreningen.

Sammen med de andre medlemmene støtter vi EuroClouds initiativ og bidrar aktivt gjennom å diskutere bransjerelaterte emner. Vi gir råd til EuroCloud og samarbeider med den svenske regjeringen om emner som kan påvirke den lokale nettskyindustrien, og vi opprettholder sterke relasjoner med andre foreninger.

Vil du vite mer om vårt samarbeid med Eurocloud?

Ta kontakt med en av våre eksperter for mer informasjon om samarbeidet mellom Basefarm og Eurocloud!

btn-top