CERT

24-03-2014

I Basefarm er sikkerhet noe som gjennomsyrer hele vår drift. Det betyr at vi tar sikkerhetsperspektivet i betraktning i alt vi gjør; fra hvordan vi bygger arkitekturer, til våre prosesser og prosedyrer.

Det er kun noen få leverandører som tilbyr et fullt spekter på drift og sikkerhet. Generelt kan en kunde leie inn en sikkerhetsekspert når han skal vurdere sin driftssikkerhet eller har andre behov som gjelder sikkerhet. Vi derimot, har en sikkerhetsrådgiver med i alle aspekter av vår leveranse. Vi har et Security Incident Response Team (SIRT) som håndterer sikkerhetshendelser og proaktivt følger sårbarheter. I tillegg har vårt SIRT hyppige kontakt med organisasjoner som NorCERT (Norge) og CERT- SE (Sverige), for å diskutere sikkerhetsrelaterte emner og dele kunnskap og erfaring.

NorCERT er en avdeling av Norsk Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og koordinerer forebyggende arbeid og tiltak mot IT- sikkerhetsbrudd rettet mot vital infrastruktur i Norge.

CERT - SE er Sveriges nasjonale Computer Security Incident Response Team som har som mål å støtte samfunnet i arbeidet med å håndtere og forebygge IT hendelser i Sverige. Virksomheten drives fra the Swedish Civil Contingencies Agency.

Sammen med andre CERT-team, er vi nå i gang med å starte en nasjonal CERT-gruppe i Sverige, hvor vi har et av våre kontorer. Målet med denne gruppen er å støtte hverandre i sikkerhetsrelaterte spørsmål og holde oss oppdaterte om hva som skjer rundt sikkerhet i Sverige.

Ønsker du mer informasjon om vårt forhold til CERT?

Ta kontakt med en av våre spesialister for ytterligere informasjon om vårt tette samarbeid med NorCERT og CERT!

btn-top