Virksomhetskritisk applikasjonsdrift og fleksibelt innovasjonsmiljø

Fra Basefarm får du sikker drift av applikasjoner og skybasert infrastruktur. Vårt innovasjons- og produktutviklingsmiljø lar deg fullt ut utnytte mulighetene for digitalisering i markedet ditt. Du kan alltid ta direkte kontakt med ditt eget, dedikerte kundeteam hos Basefarm – et team som kjenner dine løsninger og behov.


Vi har et omfattende tjenestetilbud som inkluderer avanserte tekniske løsninger, high-end skytjenester, applikasjonsdrift/forvaltning og colocation fra 6 datasentre i Norge, Sverige og Nederland. Dette medfører at Basefarm jobber fokusert på komplekse løsninger, sikkerhet og redundans. Basefarm er ISO 27001 sertifisert, PCI-DSS godkjent og har et 24/7 Security Incident Response Team samt er medlem av First.org.

Med nærmere 400 medarbeidere forvalter vi driften av mer enn 35.000 tjenester, med over 40 millioner sluttbrukere i hele verden.

Vi har fortsatt det samme målet: å muliggjøre våre kunders suksess gjennom overlegne teknologiske løsninger.

Organisasjonsnummer: 982 211 743

Vår historie

Basefarm ble grunnlagt i år 2000 for å støtte selskaper og organisasjoner som ønsket å bygge sin suksess gjennom internett. Siden da har vi utviklet våre systemer og verktøy, raffinert våre prosedyrer, bygget datasentre, etablert skyplattformer, implementert sikkerhetsløsninger - som PCI – DSS, og ansatt mange tekniske eksperter.

I løpet av det siste tiåret har Basefarm skalert og perfeksjonert det å selge "High-touch" Managed Services løsninger til bedrifter ved å gjøre betydelige investeringer i driftssentre, nettverk, sikkerhet, komplekse løsninger, ansatte og prosessrammeverk.

Basefarm konsernet består av tre selskaper, Basefarm AS, Basefarm BV (Nederland) og Basefarm AB (Sverige). Basefarm AB og Basefarm BV er 100 % eid av Basefarm AS. ABRY Partners er største aksjonær med en eierandel på 90 %, mens 10 % eies av ledelsen og de ansatte i selskapet. Basefarm har en finansielt meget sterk stilling gjennom hovedaksjonæren ABRY Partners, kombinert med egen positiv økonomiske drift.

btn-top

Våre verdier

Basefarm legger vekt på å ha en sterk organisasjonskultur preget av stor grad av frihet kombinert med stor grad av ansvar og engasjement.
Vi har etablert noen enkle ledetråder, eller verdi-ord, som vi ønsker skal veilede og beskrive oss: 

Kunnskapsrike
Med spisskompetanse og profesjonalitet, tar vi fullt ansvar for våre kunders tjenester. Vi har lang erfaring og drives av nye utfordringer.

Engasjerte
Vi er opptatt av vårt arbeid og er drevet av att våre kunders løsninger har den høyeste kvalitet. Vi gir oss ikke før vi er helt i mål!

Nære
Vi samarbeider tett med våre kunder. Vi har god forståelse for våre kunders behov og sammen sørger vi for videreutvikling av løsningene.

Konstruktive
Vi er løsningsorienterte og handlingskraftige. Vi ser løsninger i stedet for problemer. Med prosesser og systematikk sikrer vi stabilitet.

    

btn-top

Vi er ISO sertifisert

Basefarm er sertifisert av Intertek AB i tråd med de nyeste internasjonale standarder for infomasjonssikkerhet, ISO27001:2013. Vi er også sertifisert i henhold til ISO14001:2004, miljøledelse.

btn-top

Ledelse

Ledelsen og overordnet organisering er som følger (selskapet er organisert i funksjoner på tvers av land):

 • Admin.direktør Bjart Kvarme
 • Kvalitets- og sikkerhetsfunksjonen ledes av Esten Hoel
 • Forretningsutvikling ledes av Knut Rand
 • Salg og konsulentenheten ledes av Lars Lersveen
 • Operations ledes av Hilde Rosseland
 • Økonomi-funksjonen ledes av Eli C. Disch
 • HR-funksjonen ledes av Marcel Ravenshorst
 • Country Manager Sverige ledes av Leif Engdahl
 • Country Manager Nederland ledes av Chris Jansen
 • Executive assistent til CEO og CFO er Julia Schmidt

   

Bjart Kvarme
Admin.direktør

Marcel Ravenshorst
SVP HR

Lars Lersveen
SVP Salg

Hilde Rosseland
COO

Eli Catherine Disch
CFO

Julia Schmidt
Executive assistent

Knut Rand
SVP Produkt & Utvikling

Chris Jansen
Country Manager Nederland
Leif Engdahl
Country Manager Sverige

Esten Hoel
SVP Kvalitet & Sikkerhet

btn-top

Hvordan jobber vi

Basefarm har 290 driftskonsulenter i sin organisasjon, hvorav de fleste har høy utdannelse og lang erfaring innenfor drift av forretningskritiske løsninger. Vår gruppe av seniorkonsulenter innen drift av serverbaserte systemer er en av Norges største.
Basefarm har lang erfaring med design, installasjon og drift av høy tilgjengelighet internettjenester og drifter mange full-redundante løsninger lokalisert over flere datasentre.

Våre kunder kjennetegnes ved at deres sluttbrukertjenester består av avansert informasjonsflyt, der mange komponenter behandler kritiske transaksjoner mellom ulike systemer. Vi har derfor blant annet skreddersydd vårt overvåkingsverktøy for å ivareta tilgjengelighet på disse transaksjonene. Basefarm har også mange kunder med høye krav til sikkerhet. Basefarms sikkerhetspersonell har lang erfaring med Internett-relatert sikkerhet. Det at Basefarm har basert hele sin virksomhet på drift av denne typen tjenester, forsterker også fokuset hele organisasjonen har på denne typen tjenester.

Basefarm benytter ITIL som rammeverk i alle sine prosesser og rutiner tilknyttet driften. Erfaringstall viser at bruk av denne metodikken sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i driften, noe som igjen gir høy grad av tilgjengelighet på kundenes løsninger. Basefarm har ca. 70 ansatte som er ITIL sertifisert. To av disse er sertifisert som ITIL Manager og ITIL Expert. Ytterligere skolering innen ITIL inngår i bedriftens kompetanseplaner.

btn-top

Kontakt oss

Basefarm AS
Nydalen Allé 37a, 0484 Oslo
Postboks 4488, Nydalen, 0403 Oslo
Tel.: +47 4000 4100
Fax: +47 4000 4080
E-post: post@basefarm.no

Salgsavdelingen, Lars Lersveen, +47 920 98 808
Finansavdelingen, Eli Cathrine Disch, +47 957 00 725
HR-avdelingen, Hanne Svendsen, +47 414 13 095

btn-top