Pålitelig partner for IT-drift, datasentertjenester og digital innovasjon

19-03-2016

Fra Basefarm får du sikker drift av dine applikasjoner levert gjennom våre private og offentlige skytjenester fra våre datasentre i Norge. Vi leverer ett felles driftskonsept for tjenester som du har hos oss i Norge og hos internasjonale skyleverandører. Med en slik hybrid cloud-løsning får du kun én outsourcingspartner å forholde deg til også når du utnytter mulighetene i skyen både lokalt og internasjonalt. Basefarm tilbyr også rene datasentertjenester som colocation fra våre toppmoderne datasentre i Oslo.

I juni 2017 kjøpte Basefarm The unbelievable machine company som har spesialisert seg innen innen Big Data (Data Science & Data Engineering) og skytjenester i Tyskland og Østerrike. Dermed utvider Basefarm sitt tjenestespekteret med å kunne tilby også Big Data analyse tjenester til sine norske kunder (les mer om oppkjøpet lenger ned i artikkelen).

Flere filmer

Helt siden selskapet ble grunnlagt i 2000 har vi hatt cloud computing og skyen som utgangspunkt. Vi er nytenkende i forhold til mulighetene i skyen, og tar utgangspunkt i kundene våre sine behov når vi anbefaler kombinasjoner av drift på våre egne servere og i den offentlige skyen.

Vårt innovasjons- og produktutviklingsmiljø bidrar dermed til at du fullt ut kan utnytte mulighetene for digitalisering i markedet ditt. Målet vårt er å muliggjøre våre kunders suksess gjennom overlegne teknologiske løsninger. I Basefarm er vi bevisste på at mennesker og teknologi skal gå hånd i hånd. Derfor har vi sterk fokus kundeservice. Hos oss kan du få ditt eget kundeteam som kjenner dine teknologiske og forretningsmessige behov, og som samarbeider med dine utviklingspartnere om testing og implementering av ny kode i forløpende utviklingsløp. 

Vi retter oss inn mot næringsliv, offentlig forvaltning og NGOs av alle størrelser hvor fellesnevneren er behov for drift av virksomhetskritiske løsninger. Hovedmarkedene våre er Norge, Sverige, Nederland, Tyskland* og Østerrike*. Gjennom skyen har vi nærhet til markeder verden over.

Verdenen du og vi opererer i er ikke statisk. Derfor er Basefarm en leverandør av ”både og”. I over 17 år har vi både levert store, tunge, sikre og stabile løsninger og et miljø utvikling som fortløpende tar i bruk de nye mulighetene i IT-verdenen. I dag handler dette om å gi kundene våre muligheter til å avansere i digitale kundeopplevelser inkludert bruk av sky, hybridsky, selvbetjening, superskalerbarhet, ”pay per use”-betalingsmodeller og rask implementering .

I Basefarm har vi valgt å spesialisere oss og være best på spesifikke områder. Like fullt er vi totalleverandør av IT-tjenester gjennom nære samarbeidspartnere som for eksempel har spesialisert seg på drift, support og opplæring i klienter som PC/Mac-er, nettbrett og smarttelefoner, kontorapplikasjoner, printere osv.

Basefarm inngår i en et strategisk samarbeid med Accenture, Avanade Norge og Microsoft med ett kontakt- og leveransepunkt for samarbeidspartnernes samlede tjenestespekter. Målet med samarbeidet er å gjøre effektiviseringspotensialet som ligger i skyen trygt tilgjengelig for blant annet offentlig forvaltning.

”Basefarm hjelper bedrifter å avansere i digitale kundeopplevelser.”

Vi har et omfattende high-end tjenestetilbud:
Kundeteam og servicedesk: Ditt eget lokale kundeteam i Oslo, Stockholm, Amsterdam, Berlin* og Wien* blir verdifull sparrings- og utviklingspartner. Du ringer kontaktpersonene dine direkte uten å stå i kø. Fortløpende support og drift fra vår servicedesk som er bemannet 24/7. Du forholder deg til samme kontaktpersoner og servicedesk også for tjenester hos internasjonale skyleverandører. 

Applikasjonsdrift/forvaltning: Basefarm er spesialister på drift av virksomhetskritiske programvaresystemer. Fellesnevneren for kundene våre er at tjenestene alltid må fungere.

Datasentre i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland*: Basefarm har 9 førsteklasses datasentre. Basefarm colocation i Norge gir deg tilgang til moderne, sikker og miljøvennlig datasenterkapasitet sentralt plassert i Oslo-området. Du kan leie alt fra plass i rack, hele rack eller få egne rom. Alt ligger til rette med en serie av tilleggstjenester inkludert at du kan overlate hele eller deler av driften til oss.

Skytjenester og fleksibelt utviklingsmiljø: Kundene våre har høy endringstakt. Vi leverer egne og offentlige skytjenester i hybridløsning som sikrer ivaretakelse av personvern, fleksibilitet, superskalerbarhet, «pay per use»-betalingsmodeller og rask implementering som tilfredsstiller kravene i en moderne innovasjonsprosess.

Sikkerhet og redundans: Med gode verktøy og rutiner reduserer vi risiko. Vi avdekker sårbarheter, beskytter mot angrep som DDoS (tjenestenektangrep) 24/7 gjennom vårt SIRT team (Security Incident Response Team), tilbyr redundans/speilet drift og møter betalingsindustriens krav med vår PCI DSS-plattform.

Compliance i forhold til IT og regelverk: For deg som profesjonell tjenesteleverandør er det mye å holde oversikt over i forhold til programvare, maskinvare og ikke minst norsk og internasjonalt regelverk. Dette gjelder ikke minst fintech-virksomheter og andre som håndterer persondata. Compliance/samsvar med dette er avgjørende for leveransene, men ikke nødvendigvis en strategisk kjernekompetanse å ha på eget hus. Som kunde hos Basefarm får du compliance ivaretatt av oss.

Trykk her for kontaktinformasjon eller ring salg ved Lars Lersveen på +47 920 98 808.
Sertifisert av Intertek AB ISO27001_2013 og ISO14001:2004, miljøledelse.
Vi er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til god kredittverdighet» - last ned årsrapport for 2015 her

Vår historie

Basefarm ble grunnlagt i år 2000 for å støtte selskaper og organisasjoner som ønsket å bygge sin suksess gjennom internett. Siden da har vi utviklet våre systemer og verktøy, raffinert våre prosedyrer, bygget datasentre, etablert skyplattformer, implementert sikkerhetsløsninger - som PCI – DSS, og ansatt mange tekniske eksperter. Med nærmere 500 medarbeidere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike forvalter vi driften av tusenvis av tjenester over hele verden. Les mer om våre IT-tjenester.

I løpet av det siste tiåret har Basefarm skalert og perfeksjonert det å selge "High-touch" Managed Services løsninger til bedrifter ved å gjøre betydelige investeringer i driftssentre, nettverk, sikkerhet, komplekse løsninger, ansatte og prosessrammeverk.

Basefarm konsernet består av tre selskaper, Basefarm AS, Basefarm BV (Nederland), Basefarm AB (Sverige) og The unbelievable Machine Company Gmbh (Tyskland og Østerrike). Basefarm AB, Basefarm BV og The unbelievable Machine Company Gmbh (Tyskland og Østerrike) er 100 % eid av Basefarm AS. ABRY Partners er største aksjonær med en eierandel på 90 %, mens 10 % eies av ledelsen og de ansatte i selskapet. Basefarm har en finansielt meget sterk stilling gjennom hovedaksjonæren ABRY Partners, kombinert med egen positiv økonomiske drift.

btn-top

Våre verdier

Basefarm legger vekt på å ha en sterk organisasjonskultur preget av stor grad av frihet kombinert med stor grad av ansvar og engasjement.
Vi har etablert noen enkle ledetråder, eller verdi-ord, som vi ønsker skal veilede og beskrive oss: 

Kunnskapsrike
Med spisskompetanse og profesjonalitet, tar vi fullt ansvar for våre kunders tjenester. Vi har lang erfaring og drives av nye utfordringer.

Engasjerte
Vi er opptatt av vårt arbeid og er drevet av att våre kunders løsninger har den høyeste kvalitet. Vi gir oss ikke før vi er helt i mål!

Nære
Vi samarbeider tett med våre kunder. Vi har god forståelse for våre kunders behov og sammen sørger vi for videreutvikling av løsningene.

Konstruktive
Vi er løsningsorienterte og handlingskraftige. Vi ser løsninger i stedet for problemer. Med prosesser og systematikk sikrer vi stabilitet.

btn-top

Ledelse

Ledelsen og overordnet organisering er som følger (selskapet er organisert i funksjoner på tvers av land):

Fredrik Ohlsen
Administrerende direktør / CEO

 

Marcel Ravenshorst
​Personaldirektør / Senior Vice President (SVP) Human Resources (HR)

 

Lars Lersveen
​Salgsdirektør / SVP Salg

 

Bjart Kvarme
​Driftsdirektør / Chief Operations Officer

 

Eli Catherine Disch
​Finansdirektør / CFO

 

Julia Schmidt
​Senior Lederassistent / Senior Executive Assistant for Chairman of the Board, CEO and CFO

 

Knut Rand
​Forretningsutvikling / Chief Strategy Officer (CSO)

 

Chris Jansen
​Country Manager Nederland

 
Leif Engdahl
Country Manager Sverige

Esten Hoel
​Kvalitets- og sikkerhetsleder / SVP Kvalitet & Sikkerhet

 

Ravin Mehta
Country Manager Tyskland og Østerrike

btn-top

The Unbelievable Machine Company (*UM)

The Unbelievable Machine Company (*um) logo - Basefarm Gruppen

*Basefarm offentliggjorde sitt oppkjøp av The Unbelievable Machine Company i juni 2017. Med dette utvider Basefarm sitt nedslagsfelt fra Norge, Sverige og Nederland til Tyskland og Østerrike, og blir en sterk europeisk aktør.*um er spesialister innen Big Data (Data Science & Data Engineering) og skytjenester. Selskapet ble etablert i 2008 og har nå ca 120 ansatte, med base i Berlin, Frankfurt og Wien. *um utvikler spesifikke løsninger som adresserer de unike forretningsutfordringene til velrenommerte selskaper som Deutsche Post, Gebr. Heinemann, Audi, Deutsche Welle, Delivery Hero, Metro Group og Parship.

De banebrytende løsningene til selskapet har allerede høstet stor anerkjennelse. *um er den eneste europeiske leverandøren utpekt av Gartner til «Cool Vendor» innenfor kategorien «Information Infrastructure and Big Data», og ble nylig utpekt av Experton som «Big Data Leader» for andre året på rad.

Les mer om Basefarm her

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Basefarm og våre tjenester?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

 

btn-top