Sparebanken Sogn og Fjordane - ny nettbankavtale

18-03-2016

Pressemelding, Oslo, 10. mars 2016

Reiel Haugland - Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane satser på nye selvbetjeningsløsninger for bankkundene og Basefarm til å drifte nettbanken med tilhørende infrastruktur de neste tre årene. Banken ønsker både å møte kundene proaktivt og parere den disruptive bølgen som skyller innover sektoren.

Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) valgte tidlig å satse stort på å forenkle brukeropplevelsen. Nå skal banken bygge helt nye selvbetjeningsløsninger og åpne for at innovative småselskaper kan få levere gjennom bankens kanaler.

Avtalen med Basefarm har en verdi på fire millioner kroner over det neste tre årene.

– Vi forsøker å snu bort i fra IT-styrt utvikling som har dominert nettbankutvikling, sier forretningsutvikler Reiel Haugland i Sparebanken Sogn og Fjordane. – Som første bank i Norden går vi for en flerkanalsløsning fra Backbase. I tillegg har vi i Basefarm funnet en leverandør som har samme forståelse som oss av det som skjer i markedet, samtidig som kvalitet og sikkerhet er på plass. Det er avgjørende med leverandører som går i samme retning for å gjennomføre dette innovasjonsprosjektet, legger han til.

SSF har valgt Backbase Customer Experience Platform og Backbase Digital Banking Platform som sin fremtidige, digitale plattform. I følge Haugland har banken et kompromissløst kundefokus i alt den gjør. – Flerkanalsplattformen skal gi oss større kontroll fra forretningssiden for den digitale flaten som er den viktigste for oss nå, sier han.

Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i fylket og har også filial i Bergen. Banken ønsker fortsatt å rette oppmerksomheten mot kundene og ikke primært å jobbe ut i fra utgangspunktet å skulle parere trusler fra utfordrere fra inn- og utland. Den nye plattformen fra Backbase og Basefarm åpner for eksempel for å invitere utenlandske aktører med gode idéer inn i bankens egne kanaler.

Basefarm har gjennom flere år bygget opp en banksatsing hvor ikke bare teknologi, men hurtighet og smidighet, har vært hovedanliggende. Godt samarbeid mellom alle parter er avgjørende for fremdrift i prosjekter og for å kunne snu seg raskt i bankmarkedet for endringer nå skjer svært raskt.

– Sparebanken får et eget team som både skal være en oppdatert sparringspartner og tilrettelegge IT-tjenesteproduksjonen. Gjennom å tilknytte seg kompetanse og tjenester fra flere spesialister skal kundene våre oppnå økt konkurransekraft og bedre kontroll med tjenesteleveransene. For oss som driftsleverandør er det da en forutsetning å ha evne og vilje til godt samarbeid med kundenes partnere, fra programvareleverandører til de internasjonale IT-kjempene, sier Sveinung Torvik, ansvarlig for bank- og finanssegmentet i Basefarm.

Leveransene vil skje fra Basefarms skalerbare, redundante sky-plattform med høyytelseslagring for databasemiljøer. Teknologien innebærer tilgjengelighet og kort responstid for brukerne gjennom virtualisering og distribusjon fra flere datasentre.

SSF-løsningen hos Basefarm integreres mot bankens eksisterende kjernebanksystemer hos Evry.

Trykk her for å lese hva ComputerWorld sier om det nye samarbeidet mellom Basefarm, Every og Sparebanken

Skandiabanken - ny kunde

Basefarm har akkurat signert ny avtale med Skandiabanken til å drifte deres nettbank.

Les om Skandiabanken avtalen

btn-top

Vil du vite mer om Basefarm i bank- og finansbransjen?

Ta kontakt med våre spesialister!

btn-top