Basefarm vokser organisk med 12,5 prosent

26-04-2018

Basefarm-gruppen la på omsetningen til 868 mill. kroner i 2017, opp 33,1 prosent inkludert oppkjøpet The Unbelievable Machine Company (*um). Organisk vekst på 12,5 prosent markerer at selskapet vokser på kjerneområdene virksomhetskritisk IT-drift og datasenter, samt som pådriver for digital transformasjon i praksis.

Basefarm-gruppens omsetning var i 2016 652 mill. kroner, vokste organisk i 2017 til 734 mill. kroner og inkludert *um til 868 mill. kroner. Samlet EBITDEA ble 93 mill. kroner mot 70 mill. kroner i 2016, opp 32 prosent.– Vår virksomhet har siden 2000 vært virksomhetskritisk IT-drift. Godt hjulpet av globale aktører som Amazon Web Services, Azure og Google Cloud pågår imidlertid et teknologisk paradigmeskifte. Basefarm opplever nå god vekst tilknyttet dette som er digital transformasjon i praksis. Nøkkelord er big data, informasjonssikkerhet inkludert compliance og skytjenester, sier CEO Fredrik Ohlsén i Basefarm.

 

Begrepet digital transformasjon reflekterer at IT nå går fra støttefunksjon til å være en sentral driver i all forretningsutvikling og markedsføring. Som følge av dette går mange interne IT-medarbeidere fra driftsoppgaver til strategiske utviklingsoppgaver. Stadig mer infrastruktur, utviklingsplattformer og applikasjoner blir dessuten nå levert som henholdsvis IaaS, PaaS og SaaS i skyen. Dette gir konsekvenser for applikasjonsutvikling som i skyen skjer etter helt nye metoder. Devops og daglige oppdateringer er stikkord.

– Virksomhetene har behov for en partner som støtter dem i denne nye virkeligheten, både for å drifte eksisterende systemer når IT-medarbeidere endrer fokus og bidra til utviklingen av ny teknologi i skyen hvor driftsstabilitet fortsatt er et udiskutabelt tema. Vi snakker her om tjenester som virksomheter er fullstendig avhengige av hvert minutt og hvor alt stopper opp uten. Basefarm har høy troverdighet på dette og opplever bratt vekst innenfor digital transformasjon som også dekker big data, maskinlæring og kunstig intelligens, sier Fredrik Ohlsén.

Ohlsén tiltrådte stillingen i 2017. Han leder selskapets videre, internasjonale ekspansjon etter at gründer Grethe Viksaas takket for seg som daglig leder. Viksaas er nå styreleder og sitter dermed i det strategiske førersetet for Basefarms videre ekspansjon og utvikling. Virksomheten har hovedkontor i Oslo. Også flere andre gründere sitter på eiersiden og i nøkkelposisjoner i selskapet.

Fra starten på åtte i 2000 teller antall medarbeidere nå over 500, hvorav 150 kom til med *um i fjor. Veksten er i hovedsak finansiert av det amerikanske oppkjøpsfondet Abry Partners. Fra tidligere av er Basefarm tilstede også i Sverige og Nederland.

I 2017 åpnet Basefarm også sitt nye datasenter i Rasta på Lørenskog til over 300 mill. kroner. Datasenterdrift innebærer å levere et komplett skall av lokaler, kjøling, strøm, datalinjer, nødstrømsaggregater, brannslokking og mer til virksomheter som selv flytter inn og drifter sitt eget IT-utstyr. 

Ønsker du mer informasjon om Basefarm?

Fyll ut feltene, riktig avdeling vil kontakte deg fortløpende.

btn-top