Ny topprangering fra nordiske kunder

26-04-2018

Nok en gang får Basefarm topprangering i Whitelane og PA Consultings Nordiske IT Outsourcing-undersøkelse 2018. Undersøkelsen av trender innenfor IT-outsourcing og kundetilfredshet utgjør en sentral, uavhengig temperaturmåling av bransjen.

På målekriteriet kvalitet på serviceleveranser er skyleverandørene klare vinnere. Basefarm tar en femteplass på indeksen, etter globale aktører som Amazon, Salesforce, TCS og Microsoft. Kundene i Norge er Basefarms mest fornøyde. De rangerer Basefarm som nummer tre totalt med en kundetilfredshet-andel på 78 prosent.

Undersøkelsen er gjort blant 330 virksomheter blant de største innkjøperne av IT i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Over 1000 outsourcingskontrakter er blitt evaluert. Totalt 32 IT-serviceleverandører er vurdert og rangert av kundene sine.

Outsourcing står sterkt i finans og produksjon
Rapporten viser at outsourcing fortsatt er en sterk trend i Europa, spesielt i Nederland hvor 53 prosent av kundene planlegger mer outsourcing de neste to årene, tett etterfulgt av Belgia/Luxemburg med 50 prosent. I Norden sier 36 prosent av kundene at de vil outsource mer, spesielt innenfor sektorene finans (42 prosent) og produksjon (38 prosent).

Største vekstområde for outsourcing ligger det an til å bli innenfor applikasjonsutvikling, vedlikehold og testing (78 prosent). Dernest kommer datasenter og applikasjonsdrift (65 prosent). Ikke overraskende er de største driverne for outsourcing kostnadsreduksjon, prioritering av egne kjerneaktiviteter og mangel på interne ressurser.

Nordiske kunder generelt fornøyde
Nordiske kunder er stort sett fornøyde med serviceleverandørene sine. 56 prosent er fornøyd eller svært fornøyde. Basefarm ligger på åttende plass i samlet kundetilfredshet med en score på 73 prosent – godt foran sine nordiske konkurrenter. På topp ligger TCS etterfulgt av Salesforce.com og Basefarm-partneren Accenture, samt fem store indiske tilbydere.

– Det er en fin belønning for innsatsen å bli satt stor pris på av kundene. Trenden er klar. Virksomheter fortsetter å øke databruken sin. De erkjenner at all data ikke nødvendigvis må bli behandlet på samme måte og at data ikke bare kan bli brukt til å kutte kostnader, men også som en driver for innovasjon. Som følge av dette, benytter kundene våre Basefarm sin brede kompetanse på big data i tillegg til hybride skyløsninger, sier CEO Fredrik Ohlsén i Basefarm.
– Spisskompetanse og innovasjonsorientering er avgjørende for å kunne drifte og utvikle komplekse systemer. Basefarm er godt posisjonert i forhold til dette med vår erfaring innenfor områder som hybrid skystrategi og sikkerhet, big data-analyse, maskinlæring og kunstig intelligens.


Skydrift 24/7
Undersøkelsen viser også et misforhold mellom kundenes og leverandørenes oppfatning av hvem som bør ta driftsansvar i skyen. Kundene ser for seg å gjøre dette internt, mens leverandørene mener at outsourcingspartnere har bedre forutsetninger. For tiden bruker bare 20 prosent av kundene partnerne sine på denne måten. Med mer komplekse data og hurtig utvikling av skytilbudet er dette et område hvor interne IT-ressurser ofte mangler ekspertise og ressurser inkludert å kunne bemanne driftsoperasjoner 24/7.

Fremtidsblikk – agil og AI
Videre viser undersøkelsen store forskjeller i Norden på bruk av agile plattformer. Finland fører an. Her er 62 prosent av virksomhetene allerede i gang, sammenlignet med bare 35 prosent i Danmark.

Når det gjelder hvem som er i føringen for digital transformasjon innad i organisasjoner, går multifunksjonelle team i bresjen i 39 prosent av organisasjonene, etterfulgt av IT-avdelingen i 27 prosent. Dette understreker betydningen av en multifunksjonell tilnærming på tvers av funksjoner internt og hos serviceleverandører. 60 prosent av organisasjonene har allerede tatt i bruk ny teknologi inkludert AI (kunstig intelligens) og roboter. Tre av fire virksomheter opplever at roboter og AI skaper betydelige verdier.

Kontakt Whitelane for et sammendrag av rapporten.

Om Basefarm

Basefarm-gruppen er en europeisk leverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Basefarm støtter kundene ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon, big data, skytjenester og informasjonssikkerhet  i én leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon til produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. I 2000 ble selskapets etablert i Norge hvor det også leveres datasentertjenester. Basefarm har i dag et europeisk team med 500 IT-ingeniører og -rådgivere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Basefarm ble rangert på førsteplass innenfor kategorien Serviceleveranser i ”2016 Nordic IT Outsourcing Study” fra Whitelane Research. Året før ble selskapet av analysefirmaet Gartner plassert i kategorien “Cool Vendors” i det europeiske skytjeneste-markedet 2015 for sin unike metode for applikasjonsdrift. The unbelievable machine company (*um), som inngår i Basefarm-gruppen, ble utropt til Innovator of The Year 2018 av det tyske forretningsmagasinet eins Wissen and Data Analytics Leader av ISG Provider Lens Germany 2018.

btn-top

Om Whitelane

Whitelane Research er en uavhengig virksomhet innenfor outsourcinganalyse og –arrangementer. selskapet gjennomfører omfattende IT-outsourcingsundersøkelser i 13 europeiske land. I forbindelse med dette intervjuer Whitelane både tjenesteleverandører og CIO-er hos de størst innkjøperne av IT om deres planer for kjøp av outsourcingstjenester. Whitelane lager også arrangementer for sluttbrukere og tjenesteleverandører. Målet er tilrettelegge for utveksling av ideer innenfor ulike outsourcingstemaer og om hvordan man kan skape optimale samarbeid. I tillegg har Whitelane “beste praksis”-forum for ledersjiktet hos sluttbrukere insourcing som sentral del av virksomhetsstrategien.
Se www.whitelane.com for mer informasjon.

btn-top

Om PA Consulting Group

PA Consulting Group er et uavhengig selskap med over 2600 medarbeidere. Selskapet leverer globalt fra kontorer i Amerika, Europa, Norden og Gulftstatene.

Virksomheten har ekspertise innenfor områdene forbruker og produksjon, forsvar og sikkerhet, energi og utstyr, finansielle tjenester, offentlig styring, helse og biovitenskap, samt transport, reise og logistikk. Ved å kombinere dype bransjekunnskap med ferdigheter innenfor ledelse, teknologi og innovasjon levere PA Conulting Group resultater med varig betydning for virksomheter, myndigheter og samfunn over hele verden.

PA Consulting Group blir valgt av klientene ikke bare fordi virksomheten tror på å utgjøre en forskjell, men fordi virksomheten tror på å utgjøre forskjellen.
Se www.paconsulting.com for mer informasjon.

btn-top

Ønsker du mer informasjon?

btn-top