Basefarm er HPEs beste serviceleverandør i Nord-Europa

19-06-2018

Pressemelding, Oslo 19. juni 2018

Basefarm mottok prisen på stortilstelningen HPE Global Parner Summit 2018 i Las Vegas mandag 18. juni 2018. HPE og Basefarm har hatt et nært partnerskap i mer enn ti år i takt med Basefarms vekst og tilhørende lagringsbehov i Europa. Basefarm er den største brukeren i Vest-Europa av HPE 3PAR-lagringsteknologi.

 

– Vi må ha solide partnere for å kunne levere drift av virksomhetskritiske IT-tjenester til kundene våre. I vår leverandørstrategi for lagring står HPE sentralt og det er positivt at vi kan samarbeide nært med folkene der om leveranser og systemutvikling på høyt nivå, sier CEO Fredrik Ohlsén i Basefarm.

 


Basefarm ble etablert i Norge i 2000 og er nå en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger på hybride skyplattformer inkludert strategi, implementering, big data, kunstig intelligens (KI), compliance og informasjonssikkerhet. I 2018 bidro Basefarm til utvikling og testing av HPE Infosight for HPE 3PAR som gir visuell presentasjon av flaskehalser mellom SAN (Storage Area Networking) og ulike virtuelle systemer.

Målet med HPEs årlige kåring av partnere er å fremheve ekstraordinære ytelser og prestasjoner som unik forretningsdrift og kundetilfredshet.

HPE leverer teknologi så kundene kan kutte tiden det tar å gjøre ideer om til verdier.

Ønsker du mer informasjon?

btn-top