Basefarm spår: 10 IT-trender for 2018

19-02-2018

Skytjenester er bare så 2017. Her er 10 trender som Basefarms medarbeidere opplever som essensielle for 2018.

1. Alt er hybrid, multi og skalerbart

Transformasjonen i skyen fortsetter og vi vil kombinere private og offentlige skyer (hybrid) og bruke tjenester fra flere ulike skyleverandører (multi). Ektefødte skyapplikasjoner vil skalere seg selv. Teknologi og kunnskap som containere, DevOps og automatisering var innovativt i 2017, men nå noe som alle må ha.

2. Industriell IoT går fra utprøving til produksjon

Den industrielle delen av Internet of Things (IoT) er endelig moden for aktiv produksjon. Teknologien er kommet for å bli. IoT-baserte forretningsmodeller vil utvikle seg til virksomhetskritisk teknologi for industrien. Dette vil bidra til transformasjon av virksomheter fra en identitet som produsenter til digitale tjenesteleverandører.

3. Hard kamp om ekspertene

Dataingeniører, systemarkitekter, sikkerhetspersonell på alle nivåer og eksperter på AWS, Azure og Google Cloud vil bli hodejaktet av selskaper, leverandører og rådgivere. Selv de yngste kandidatene vil bli fristet med lukrative tilbud. Er du ekspert innenfor disse områdene, er det bare å gratulere!

4. Klart for SOC 2

SOC 2 er en prosedyre og minimumskrav for sikker databehandling hos IT-driftsleverandører. Mange prosedyrer har vært utformet som enten/eller – ”nei” eller ”ja”. Men, dette er blitt for unyansert. I 2018 er det duket for glidende muligheter til å gjøre valg fra ”nei” i den ene enden til ”ja” i den andre.

5. GDPR vil kreve store ressurser

Enten du liker det eller ikke, vil GDPR stjele betydelige IT-budsjetter og interne ressurser.

6. Globalisering av IT-infrastruktur

Store virksomheter vil flytte Big Data-prosjektene sine fra multiple lokasjoner til store, globale produksjonsmiljøer. Dette vil gjøre både data og algoritmer tilgjengelige for hele organisasjonen inkludert fjerntliggende avdelinger og datterselskaper av virksomheten. Omleggingen vil også bidra til optimalisering av IT-kostnadene.

7. Data science og bedriftsrådgivning konvergerer

Bedriftsrådgivning og data science blir to sider av samme sak. Modnere maskinlæring, kunstig intelligens og algoritmer vil åpne nye muligheter for å simulere og justere forretningskonsepter og virksomhetsstrategier.

8. Kunstig intelligens (AI) inntar sikkerhetsarenaen

IT-ledelsen må ty til nye verktøy for å møte nye, flere og smartere angrep. Maskinlæring vil bli kjerneteknologi for å tegne trusselbilder og redskap for å oppdage og ta affære i forhold til kjente og ukjente trusler.

9. Maskiner styrer maskiner i datasenteret

Prediktive analyseverktøy vil samspille med menneskelig overvåking og drift av IT-infrastruktur. Verktøyene vil åpne for mer og raskere skalerbarhet på en sikker og rimelig måte. Maskinlæring blir en integrert del av infrastrukturen. Dette åpner for selvlærende og selv-reparerende prosesser i datasentrene.

10. Fraktal databehandling

Vi er vant med at databehanding skjer i serverrommet. Nå vil databehandlingen bli fraktal, det vil si pågå i flere dimensjoner. Databehandlingen vil være distribuert langt utenfor serverrommet dit brukeren eller enheten er. "Edge computing“ er det engelske begrepet for dette, og innebærer også utnyttelse av ubenyttet kapasitet på PC-er, arbeidsstasjoner og til og med smarttelefoner. Avstand mellom datasentre, sensorer og prosessorer vil bli en viktig konkurransefaktor for datasentre

Ta kontakt med Sven Ole Skrivervik, CTO i Basefarm

Ønsker du mer informasjon? Fyll ut feltene, Sven Ole vil kontakte deg fortløpende.

btn-top