Basefarm og RedHat lanserer OpenShift as a service

18-04-2017

Pressemelding: 18. april 2017

Basefarm og Red Hat bidrar sammen til økt tempo i skytjenesteutviklingen med et eget DevOps-hotell. I en digital verden hvor programvareoppdateringer skjer flere ganger daglig, dekker hotellet hull i markedet for nye måter å outsource virksomhetskritisk IT-drift på.

Basefarm har i snart 20 år drevet hotell for applikasjoner. På denne tiden har applikasjonene utviklet seg fra store, monolittiske enheter med sjeldne oppdateringer til mange, sammenknyttede mikrotjenester med oppdatering ofte flere ganger daglig. Den nye metodologien kalles DevOps fordi den kombinerer utvikling og drift (development and operations) i ett integrert løp.

– DevOps har skapt nye behov for virksomhetskritisk IT-drift. Kunder og tredjepartsleverandører vil ikke lenger sende oppdateringer som datafiler som vi installerer etter noen dager. Nå kommer oppdateringer i en jevn strøm som umiddelbart skal i produksjon. DevOps-hotellet støtter denne prosessen. Samtidig får utviklere og driftsansvarlige en felles plattform for denne nye måten å jobbe på, sier Knut Rand direktør for forretningsutvikling i Basefarm.

Meld deg på Basefarms nyhetsbrev

Bakteppet er en hverdag hvor digital kommunikasjon og tjenesteproduksjon blir stadig viktigere og hvor aktørene kniver om å være først og best. Applikasjoner er dessuten bare unntaksvis for intern, lukket bruk. De blir brukt overalt i verden og ligger i nettskyen. Skyen har så godt som ubegrenset datakraft og kapasitet til å behandle brukere, til og med på ekstremdager som handledagen Black Friday.

Sluttbrukerne opplever den nye utviklingsmetoden helt konkret i form av stadig nye muligheter i for eksempel nettbanken eller ved at favoritt-appene er blitt feilrettet eller har fått nye funksjoner siden forrige gang de brukte den.

–  Basefarm DevOps Hotel vil gjøre det enklere for virksomheter uavhengig av størrelse å utnytte nye, digitale muligheter og øke innovasjonstakten. Ikke minst er plattformen godt egnet for virksomheter som vil komme i gang med DevOps inkludert bruk av mikrotjenester og containerteknologi, sier Ted Schönbeck, senior systemarkitekt hos Red Hat Nordics.


Med DevOps-hotellet kan kundene våre konsentrere seg om sluttbrukerne fremfor utviklings- og driftsplattformen sin. Mange er dessuten i et dilemma hvor behovet for en DevOps-plattform er stort, samtidig som knapphet på utviklere gjør det nødvendig å fokusere skarpt på sine kjerneområder. Ved å gi tilgang på DevOps-hotell løser vi et for mange akutt operasjonelt problem. Samtidig gjør vi det mulig å realisere gevinstene DevOps gir.
- Stefan Månsby, VP Innovations, Basefarm.


DevOps-hotellet kombinerer Red Hat OpenShift Container Platform og Basefarms infrastruktur og kompetanse på virksomhetskritisk IT-drift.

Mange utviklere opplever i dag å sende avgårde applikasjonsoppdateringer som fungerer fint i utviklingsmiljøet, men feiler under testing og implementering. Ut av dette kommer mye frustrasjon, arbeid med feilsøking, forsinkelser og utsatt lansering av funksjonalitet som skulle glede brukerne, parkere konkurrentene og generere inntekter.

Basefarm DevOps Hotel: OpenShift as a Service gir én felles plattform (PaaS – platform as a service) hvor denne type problemer langt på vei er eliminert, noe som også gir seg utslag i lavere driftskostnader. I tillegg gjør plattformen bruk av programcontainere som blir brukt både i utviklingsarbeid og i selve presentasjonen for sluttbrukerne. Containere i programvareutvikling og –distribusjon får topp oppmerksomhet i utviklingsmiljøene for tiden.

Red Hat OpenShift Container Platform er basert på Red Hat Enterprise Linux og kombinerer Docker-containere og Kubernetes for orkestrering, utrulling og håndtering av containerbaserte applikasjoner. 

– OpenShift gir en sikker og stabil plattform for containerbasert distribusjon. På plattformen kan både tradisjonelle applikasjoner leve side om side med systemer som er født i skyen, slik at det ikke blir behov for flere ulike driftsmiljøer med tilhørende kompetansebehov og –kostnader. Plattformen ivaretar eksisterende investeringer i infrastruktur og programvare, og skaper samtidig rom for å flytte denne teknologien over til container- og skybasert drift, sier Schönbeck.

For RedHat har analysebyrået IDC analysert effekten av OpenShift i ni virksomheter. I gjennomsnitt steg distribusjonshastigheten for applikasjoner med 66 prosent og produktiviteten til utviklerne med 25 prosent. Samtidig gikk kostnadene til infrastruktur ned med 38 prosent.

– Vi er lidenskapelig opptatt av teknologi, åpen kildekode-programvare og av å samarbeide med innovative og fremtidsrettede virksomheter som Basefarm, sier Schönbeck.


Basefarm og Red Hat utfyller hverandre på en god måte, og vi opplever at samarbeidet setter kundene våre i en sterk posisjon i forhold til den digitale transformasjonen som nå pågår.
- Stefan Månsby, VP Innovation, Basefarm


 

Spørsmål rundt OpenShift?

Ta kontakt med en av våre spesialister for spørsmål rundt DevOps hotell og samarbeidet mellom Basefarm og Redhat.

btn-top