Fredrik Ohlsén - CIOReview intervju

22-11-2017


"Driftstjenester er grunnsteinen for alt. Fra drift av hybrid sky til applikasjonslaget - tilgjengelig fra en X-as-a-Service plattform"

- Fredrik Ohlsén til CIOReview

BASEFARM KJØPER THE UNBELIEVABLE MACHINE COMPANY

Basefarm offentliggjorde i 2017 at selskapet har kjøpt det Berlin-baserte selskapet The unbelievable Machine Company (*um), en ledende leverandør i Tyskland og Østerrike innen big data, sky- og driftstjenester.

Med dette oppkjøpet utvider Basefarm sitt nedslagsfelt fra Norge, Sverige og Nederland til Tyskland og Østerrike, og blir en sterk europeisk aktør. Virksomheten får totalt en årlig omsetning på ca. én milliard kroner og øker det samlede tjenestetilbudet. Basefarm vil heretter kunne tilby big data-tjenester, i tillegg til skytjenester, sikkerhetstjenester og avansert drift.

btn-top

Hva blir ditt neste steg på skyreisen?

Løpet er i gang! Ligger du foran dine konkurrenter?
Vår skyrapport viser at 72% vil øke bruken av offentlige skytjenester. Så, hvordan har du tenkt til å komme deg dit?
Last ned rapporten og få tips til hvilket fokus og hvilke prioriteringer du bør ha når du tar neste steg på din skyreise.

Les mer og last ned Basefarms skyrapport 2017
btn-top