Digital Ability Survey 2018

04-06-2018

Digital konkurranseevne er avgjørende for alle bransjer. Evnen til å konkurrere gjennom digitale brukeropplevelser og effektivisere ved hjelp av IT står høyt på dagsorden overalt. Hva gjør markedslederne og hvordan kan virksomheten du jobber i gripe fatt i mulighetene for å få opp farten på digital transformasjon?

TA BASEFARMS DIGITAL ABILITY SURVEY NÅ! 

Det er gjort på 5-7 minutter. Alle som deltar får tilsendt sluttrapport som viser hvor markedet står.

Fra 2017: Next step cloud report

I fjor så vi nærmere på grunnlaget for digitalisering. Ut i fra svarene utformet vi en trappetrinnsmodell for skymodenhet. Vi undersøkte hvilke drivere og utfordringer virksomheter har under skyreisen. Her kan du lese hele rapporten: The Next Step Cloud Report.

LAST NED SKYRAPPORT FRA 2017 HER

btn-top

Kompetanse og funn

Over 1000 virksomheter har brukt The Next Step Cloud Report som guide til å navigere i skylandskapet. I Basefarm har vi brukt funnene for å forstå situasjon og behov i markedet bedre for å kunne utvikle og levere neste generasjons tjenester og kundestøtte. Vi bruker dessuten rapporten som verktøy for å vise veien opp skymodenhets-trappen.


«The Next Step Cloud Report er fint når du skal analysere hvor du er og hva neste steg bør være på skyreisen. Jeg bruker rapporten ofte som referanse i arbeidet mitt. Den har vært meget nyttig både for kolleger og kunder på vei inn i skyen».
– Joakim Grøtvedt, Senior Clud Architect i Basefarm

 
btn-top

Basefarm Digital Ability Survey 2018 

TA DIGITAL ABILITY SURVEY HER

Skyen er kun én arena for digital transformasjon. I år utvider vi derfor tematikken og undersøker også hvordan virksomheter bruker data, hvordan de jobber med informasjonssikkerhet og hvor godt de jobber med innovasjon – ettersom de tre områdene sammen med skymodenhet legger grunnlag for virksomheters digitale konkurranseevne.

btn-top

Hvilke digitale egenskaper har dere?

Datamodenhet

For å prestere som digital virksomhet må dere kunne utnytte data smart og effektivt. Derfor undersøker vi hvordan virksomheter bruker big data – stordata – og hvor data-drevne de er i utviklingsarbeidet.

Skymodenhet 

Europeiske virksomheter går mot en multi-sky-hverdag som innebærer å utforme optimale skystrategier for digital og forretningsmessig transformasjon.Ved å undersøke skymodenhet kan vi se hvor langt respondentene er kommet på skyreisen, hva som driver dem og hvilke utfordringer de møter.

Informasjonssikkerhet

Det tredje aspektet ved digital konkurransevne er forståelse av betydningen av informasjonssikkerhet og ledelsen av arbeidet med dette i organisasjonen. Hensikten er å kartlegge hvor langt virksomheter er kommet med informasjonssikkerhetsarbeidet, hva som blir opplevd som sentralt og hvilke utfordringer de møter.

Innovasjonsevne

Det siste temaet for digital konkurranseevne er virksomheters evne til å drive, lede og innføre innovasjoner. Her søker vi forståelse av hvordan markedsledere driver innovasjon og forretningsutvikling, samt hvor raskt og smidig de tar innovasjonene til markedet.

btn-top

Ta undersøkelsen nå og kickstart den digitale reisen!

TA DIGITAL ABILITY SURVEY NÅ!

Hvis du vil øke tempoet i virksomhetens digitale transformasjon, så sett av et lite øyeblikk (5-7 minutter) til undersøkelsen. Da blir du også blant de første som mottar sluttrapporten høsten 2018. «Basefarm Digital Ability Report» hjelper deg å navigere i det digitale landskap og gir sammenligningsgrunnlag med andre for hva dere bør gjøre og som bør stå i senter for oppmerksomheten for alle som vil lede an digitalt.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om sky, big data og IT-sikkerhet?

Fyll ut feltene, riktig team vil kontakte deg fortløpende.

btn-top