Storebrand Asset Management

07-02-2017

Mer verdi gjennom redundante løsninger og nærhet til Basefarm
 

Storebrand Asset Management logo. Klikk for å komme til deres hjemmeside

Storebrand Asset Management er en av Nordens ledende kapitalforvaltere. Vi har et bredt utvalg av forvaltningstjenester, og bærekraft inngår som et sentralt element i forvaltningen.

Utfordring: Sårbarhet og et uforutsigbart kostnadsbilde

Tidligere driftet Storebrand Asset Management eget datasenter, egen IT-infrastruktur og egne applikasjoner. I 2013 kjøpte Storebrand en co-location tjeneste hos Basefarm, men de driftet fortsatt alt selv. Ordningen krevde fortsatt en del ressurser og tidvis innvesteringer, blant annet måtte Storebrand Asset Management organisere en 24/7-beredskap selv. Organiseringen av IT-løsningen gjorde Storebrand Asset Management unødvendig sårbare. I tillegg ønsket de også en mer konsistent dokumentasjon av løsningen samtidig som de ikke ønsket å eie datamaskiner. De ønsket en kostnadsmodell der de slapp investeringer og i stedet fikk en forutsigbar kostnad knyttet til kjøp av IT-tjenester.

Løsning: omfattende testing ga suksess

Storebrand Asset Management valgte en driftsavtale med Basefarm. Arbeidet med å etablere den nye løsningen ble utført fra Basefarms side parallelt med at kunden startet sine forberedende aktiviteter. Med en portefølje på over 200 forskjellige applikasjoner og fagsystemer både på og utenfor en Citrix terminalserverplattform samt mange forskjellige klientapplikasjoner som kommuniserer med serverplattformen over mange forskjellige protokoller og over 300 brukere som er helt avhengige av denne plattformen i sitt daglige arbeid er dette en formidabel jobb.

I arbeidet med installasjon, konfigurasjon, test og migrering av alle applikasjoner jobbet Basefarm og kunden tett sammen under Basefarms prosjektledelse i kundens lokaler med teknikere fra begge organisasjoner. Det ble gjennomført omfattende testing av den nye løsningen hvor de aller fleste ansatte i Storebrand Asset Management ble involvert. Dette var en av de største suksessfaktorene som kulminerte i en migrering av alle systemer fra gammel til ny plattform over en helg uten negativ påvirkning for brukerne hverken før, under eller etter migreringen.


Den dedikerte IT-plattformen er lokalisert i Basefarm sine datasentre og satt opp med redundans på tvers av disse. Det gir oss en helt nødvendig sikkerhet og en nærhet til både driftspartner og installasjonene og representerer
en verdi for oss.

- Arne Martin Moen, Head of Investment Administration, Storebrand Asset Management


Det ble valgt en høy andel av dedikert infrastruktur og maskinvare. Oppsettet er basert på HP 3PAR lagring, HP servere med en VMWare vSphere virtualiseringsplattform, databaseservere fra både Microsoft og Oracle og nettverksinfrastruktur fra både Juniper og Cisco. Denne løsningen gir en svært stabil, forutsigbar og kostnadseffektiv driftsløsning for Storebrand Asset Management. For å ivareta skalerbarhet ble også tilgang til Basefarm sine skytjenester inkludert som en del av avtalen. Basefarm har også ansvaret for kommunikasjonslinjer både mellom driftssentrene og Storebrand Asset Management på Lysaker. Avtalen omfatter OS-drift, databasedrift og forvaltning av de applikasjonene som kunden ikke drifter selv.

Resultat: stabil, forutsigbar og kostnadseffektiv

Basefarm har levert stabil drift til Storebrand Asset Management siden løsningen ble implementert. Februar 2016 ble tilbakelagt uten en eneste incident, noe som er svært bra – og vitner om en stabil installasjon som er godt tilpasset kundens behov. Og fordi Storebrand Asset Management sin løsning er dedikert, kjører ingen andre kunder på denne løsningen.

Vil du lese mer om Basefarm og Storebrand Asset Management?

Last ned kundecaset, og les mer om Basefarm og Storebrand Asset Management.

Klikk her for å laste ned fullversjonen av kundecaset mellom Basefarm og Storebrand Asset Management i PDF

btn-top

Har du spørsmål rundt caset med Storebrand Asset Management?

Ta kontakt med en av våre spesialister.

btn-top