Konseptstudie: hybrid sky

24-09-2017

Hvordan arter det seg i praksis å bruke tjenestetilbudet til Basefarm? Basefarm viser dette gjennom både kundecase og konseptstudier som supplerer våre tekniske beskrivelser.

Applikasjonsutvikling i skyen er blitt en potent vei for mange. Basefarms konsulenter har en annen innfallsvinkel enn mange andre rådgivere. Fordi Basefarm har praktisk driftsansvar for mye, vet konsulentene våre hvor skoen kommer til å trykke og planlegger fra første stund smertefri lansering og videreutvikling.

Det har vel egentlig aldri vært noen sitt ønske å utvikle applikasjoner med en teknologi som medfører at du bare kan gjøre oppdateringer en sjelden gang, for eksempel 2-3 ganger årlig.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

«Alle ville valgt skyen»

Hadde man hatt muligheten for 30 år siden til å oppdatere en applikasjon med letthet mange ganger om dagen, så hadde man uten tvil grepet fatt i denne.

Dagens muligheter for applikasjonsutvikling er nettopp så smidige. Dette er plukket opp i begrepet «agil applikasjonsutvikling», hvor agil betyr smidig.

Akkurat selve lanseringen av en skyapplikasjon er ikke i prinsippet så mye annerledes fra de klassiske monolittbaserte eller modulbaserte utviklingsmetodene: En ny applikasjon blir tilgjengelig ofte via nettet og folk begynner å bruke den.

btn-top

Veldig forskjellig oppbygging

Oppbyggingen er imidlertid veldig forskjellig. Dersom tilretteleggingen er gjort riktig, kan du i skyen for eksempel umiddelbart rette bugs eller legge til noe. Dersom du har inkludert applikasjoner hos skyleverandøren din, så driver de faktisk med det samme uten at du behøver å installere noe som helst.

Dersom det kommer nye muligheter hos skyleverandøren som for eksempel innenfor maskinlæring eller Big Data, så vil dette dukke opp som en relativt lett, integrerbar mulighet i skyen. Velger alle kundene dine å bruke applikasjonen din samtidig, så sørger skyleverandøren dessuten automatisk for å tilgjengeliggjøre nok prosessorkraft.

Denne smidigheten er mye mer enn bare praktisk og representerer noe langt mer enn forskjellige utviklingsmetodikker. Derimot handler smidigheten om endringshastighet, tilgjengelighet og fleksibilitet. Det handler om å kunne ha:

  • et helt annet, strategisk blikk på mulighetene - oppnå mye som ikke var mulig tidligere. Mange praktiske begrensninger er dessuten eliminert, ikke minst i forhold til investeringer i IT-infrastruktur og -drift. Her blir det stadig mer «pay as you go» – du betaler for bruken enten den er høy eller lav.
  • IT-kompetanse er blitt en knapphetsressurs. Det blir mulig å frigjøre tid fra driftsoppgaver og bruke egne medarbeidere som ressurser i forretningsutvikling og applikasjonsutvikling (programmering).
  • mulighet til å lansere nyheter raskere, noe som i bransjen blir betegnet som «time to market». Konkurrenter som henger ved den gamle monolittverdenen blir stående på sidelinjen.
  • skyleverandørene bruker titusenvis av årsverk på videreutvikling. Kommer det nye muligheter som for eksempel kunstig intelligens (AI) eller nye betalingsformer på smarttelefoner, vil skyleverandørene raskt implementere dette. Det er langt enklere å ta i bruk dette for virksomheter sammenlignet med installasjon i tradisjonelle utviklingsmiljøer. Dermed kan man raskt tilby de nye mulighetene videre i egne apper og nettjenester.
  • unngå driftsstans ved stor belastning – automatisk lastbalansering/kapasitetsøkning
  • sikre tilgjengelighet (ikke driftsstans) for brukerne selv om det skulle være et midlertidig brudd i IT-produksjonskjeden
  • standardiserte grensesnitt (API-er) som gjør det enkelt å integrere andre applikasjoner, enten det er for nytte eller moro
btn-top

Kompleksitet medfører partnerbehov

Når skyen er der med alle sine lett tilgjengelige tjenester kan behovet for en ekstern partner som Basefarm ved første øyekast virke pussig. Kompleksiteten, kostnadsstrukturer og ny funksjonalitet er imidlertid et felt for eksperter.

Kunnskap om hva skyleverandørene har i sin pipeline er også viktig, både for å velge rett skyleverandør og ta høyde for nye muligheter i planleggingen.

Å basere seg på erfaringer fra en tradisjonell driftssituasjon kan dessuten slå feil ut. Basefarms konsulenter anbefaler oppdragsgivere å ikke bredde ut kompetansen sin for mye. Du må faktisk være litt "ekspert" for å kunne handle og bruke skytjenester. Alle kan ikke kunne alt, og for de fleste vil det være bedre å sette sine egne ressurser inn der det er mest strategisk og trekke inn partnere utenfor kjerneområdet sitt.

btn-top

Sikrer trygg drift lenge i forveien

Når Basefarm-konsulentene allerede i de første arbeidsmøtene snakker om trygg lansering og til og med om videreutvikling deretter, er det fordi mange virksomheter fortsatt opererer med fossefallspreget utviklingsarbeid som går over måneder og år.

Først mot slutten blir driftspartneren involvert.

Da opplever man kanskje at applikasjonene ikke virker. Det er mange eksempler på store lanseringer som er blitt trukket tilbake og at koden må i retur for omskrivning i flere omganger – mens den gamle løsningen blir relansert. Det er nedtur. Noen ganger viser det seg at driftspartneren heller ikke innfridde i sannhetens øyeblikk. Da må partneren erstattes. For offentlige virksomheter innebærer det nye anbudsprosesser.

Som partner ønsker Basefarm å hjelpe kundene bort fra denne type utviklingsprosess. I stedet legger Basefarm opp til tett dialog mellom utvikling og drift underveis i hele prosessen, slik at det ikke hersker noen tvil om at den ferdige, optimaliserte løsningen vil fungere på lanseringsdagen.

btn-top

Hybrid behov og personvern

Som markedsledende aktør på virksomhetskritisk drift gjennom to ti-år behersker Basefarm også drift av IT-løsninger som er så gamle at du ikke lenger får kjøpt dem over disk. Basefarm kan sammenstille slike tradisjonelle tjenester, hybride tjenester og rene skytjenester.

Å kombinere gamle løsninger kan være det første skrittet til senere å migrere disse til rene skyapplikasjoner.

Usikkerhet rundt personvern er én faktor som gjør at mange nøler med å se på mulighetene for applikasjonsutvikling i skyen. Basefarm har spisskompetanse både på offentlige krav og reguleringer som for eksempel GDPR, og løsninger for å håndtere krav til tilgang, prosessering og lagring av data lokalt i Basefarms egen private sky eller gjennom partnersamarbeidet med Microsoft om Azure og Azure Stack.

btn-top

Les mer om Basefarms skytjenester

Les mer om Basefarms skytjenester - hybrid, privat og offentlig sky

btn-top

Ta kontakt med våre sky-eksperter!

btn-top