Q-Free Parking

27-09-2017

Q-free logo - Basefarm kunde

Q-Free bygger global skyløsning i Azure med Microsoft Azure-partneren Basefarm på laget. Uten standardkomponentene i Azure ville Q-Frees ambisiøse innovasjonsløp ha blitt langt dyrere.
Denne kundehistorien er et øyeblikksbilde (september 2017) fra Q-Free Parkering sin vei inn i den offentlige skyen. I skrivende stund har selskapet gjennomført en trinnvis og vellykket konsepttesting (”proof of concept”).

Q-Free har hovedkontor i Trondheim og er en internasjonal leverandør med over 30 års erfaring med intelligente transportsystemer. Selskapet vil bruke skyløsninger som motor i sin digitale transformasjon, redusere time to market og samtidig få lavere utviklingskostnader.

– Vi leverer et ende til ende-system for parkering, det vil si et komplett system helt fra parkeringshuset og til operatøren som styrer det hele, forteller Stian Nordnes-Jensen, Vice President for Service Line Parking – parkeringsløsninger.
Skyløsninger er ikke nytt for selskapet. Til nå har parkeringsløsningen ligget på én fysisk lokasjon – i én privat sky. At Q-Free opererer i flere verdensdeler aktualiserer internasjonal skyløsning.

Vi opplever tjenestene i Azures offentlige sky som beste veien til ny teknologi fremfor å bygge alt fra bunnen av selv, om det i det hele tatt hadde vært mulig.
Stian Nordnes-Jensen, Global Technical Product Manager, Parking, Q-Free

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Software tar over for hardware

– Bransjen er i stor endring. Som så mange andre går vi fra tradisjonelle hardwareløsninger til intelligente softwareløsninger. Administratorer verden over kan allerede logge seg på vår skyløsning. Men, det sier seg selv at tidsforsinkelsene blir uakseptable dersom du sitter i Sør-Amerika og logger deg på servere i Norge, sier han.

Nordnes-Jensen opplever det IT-driftsorienterte utgangspunktet til konsulentene i Basefarm som meget verdifullt. Blant annet må de selv forsikre seg om at løsningene lar seg drifte i henhold til krav og forventninger både nå og senere. Ved å tenke drift fra oppstart kan Q-Free dessuten unngå tidsbruk og transisjonskostnader fra utvikling til drift.

I forhold til valget av Basefarm, trekker han også frem selskapets erfaringer med flere skyplattformer inkludert sikkerhet og bruk av flere skyer parallelt. IoT og Big Data står også på dagsorden i samarbeidet.

btn-top

Team med Microsoft eksperter

Tradisjonelt blir et IT-driftsselskap som Basefarm koblet inn kort tid før nye systemer skal i produksjon. Med skyløsninger er dette kraftig forandret. Konsulentene til Basefarm spilte en viktig rolle i det endelige valget av skyløsning og gjennom en intens workshop over flere dager med Q-Free frem til proof of concept.

Valg av skyløsning har betydning for muligheter nå og i fremtiden, noe man må ha innsikt i leverandørenes pipeline for å kunne gi råd om. Valgene som blir gjort allerede før programmeringen starter har dessuten stor betydning for driftssetting når den dagen kommer. Dette er ofte undervurdert og skaper forsinkelser, frustrasjon og kostnadssprekk.

– Etter en grundig analyse falt skyvalget på Microsoft Azure med Basefarm og Microsoft som samarbeidspartnere, slår Nordnes-Jensen fast.

Med serverparker spredt i alle verdenshjørner gir Azure nærhet til brukerne og den nødvendige skalerbarheten. Basefarm leverer en hybrid skytjeneste gjennom både å drifte eksisterende løsninger i privat sky og etablere nye i den offentlige skyen Azure.

– Vi er Microsoft Partner selv. Men, å legge opp skybruken på en driftsmessig, sikker og kostnadsmessig smart måte krever spisskompetanse utenfra.
Azure gir mange muligheter. Faktisk VELDIG mange muligheter. Bruker du alle, kan det bli kostbart og lite hensiktsmessig. Som ved så mye annet gjelder er riktig balanse viktig.

btn-top

Mange parametere

For eksempel er det mange muligheter for redundant (parallell) drift, lagring og backup i Azure. Skal du slå på og betale for alt sammen? Hvordan sikrer du et godt driftsmiljø inkludert ITsikkerhet? Hvordan legger du opp et devops-miljø i Azure som både er hensiktsmessig å jobbe med og er sikret mot at utviklere uforskyldt kan kjøre kostnadene opp? Hva med lastbalansering ved topper i etterspørsel?

– Vi måtte finne en samarbeidspartner som kunne tilrettelegge en god driftsmessig struktur som gir lave kostnader også når våre kunder bruker løsningene. Noe av det som skilte Basefarm fra andre, var at de hadde mer dedikerte kundeteam som følger deg opp. Du får navngitte personer som jobber med deg som kunde, sier Nordnes-Jensen.

Konkurransesituasjon i forandring

Q-Free Parkering sin utviklingsavdeling sitter på Malta. Det understreker parkeringsbransjens internasjonale karakter.
Konkurransen pågår på mange plan. ALPR (Automatic License Plate Recognition) er én  trend. 14 prosjekter i Sverige og ett i Oslo har allerede teknologien hvor bilskiltene blir registrert ved inn- og utkjøring. Gjennom oppslag i bilregistre eliminerer ALPR behovet for bommer og fysiske billetter, og skaper stor fleksibilitet i forhold til betalingsmuligheter via kiosk, app eller faktura.

En annen trend er knyttet til trafikkstyring. Q-Frees leverer sensorer som registrerer om parkeringsplasser er opptatt. Sensorene kommuniserer nå i proprietære nettverk. Men, sammen med Telenor har Q-Free kjørt vellykkede tester rett mot mobilnettet med NB-IoT-teknologi. 

– Vi er en av få som kan demonstrere at vi kan kommunisere NB-IoT.

btn-top

Bomløst, billettløst, cashfritt

Mobil-basestasjon i de fleste land vil bli oppdatert for å håndtere denne disruptive teknologien som gjør proprietære nett overflødige og eliminerer problematikk knyttet til forstyrrelser i overlappende frekvensbånd. Informasjonen om tilgjengelighet lyser allerede på utsiden av parkeringshus og skilting i nærheten. Men, i en verden hvor ca. ni prosent av all kødannelse og utslipp er relatert til parkering vil det være store miljø- og tidsgevinster ved å sende informasjonen til navigasjonsskjermer og reiseportaler.

Operatørene administrerer allerede tilgangskontroll, betaling, tariffendringer, rapportering m.m. med parking managementsystemet ParQ som er en ren nett-løsning/Software as a Service (SaaS).

– Vi ser også for oss selvkjørende kjøretøy som trenger høykvalitets beslutningsinformasjon for å finne veier med lite trafikk frem til ledige p-plasser

btn-top

Geniale skytjenester

Hva har så dette med skyløsninger å gjøre?

– Endringene er massive og går fort. Løsningene er komplekse. Vi går bort i fra å utvikle alt fra bunnen av. Her er tjenestene i skyen det helt geniale og som skapt for oss. Uten dette ville det bli svært kostbart å realisere det ambisiøse innovasjonsløpet vi har, om det i det hele tatt ville være mulig med den internasjonale distribusjonen og robustheten som er nødvendig, sier Nordnes-Jensen

– Der vi kanskje kan sette inn en håndfull medarbeidere kan Microsoft allerede ha investert 5000 årsverk i løsninger som programvareselskapet dessuten videreutvikler hver dag. Det handler om kunstig intelligens, kommunikasjon, prediktiv analyse, logikk og mye. Alt er fullt ut integrert i Azure og vi vil regelmessig få tilgang til nyheter.

Q-Free sitt mål med å bruke den teknologiske grunnmuren i Azure er å kunne levere ny funksjonalitet og systemforbedringer hurtigere enn konkurrentene.
– Våre egne utviklerressurser setter vi inn på å programmere det som er helt unikt og skiller oss fra andre i bransjen.

btn-top

Meld interesse for Cloud Workshop

Jan Aril Sigvartsen, Cloud Consultant Manager, Basefarm


Nå tilbyr vi også Cloud Advisory Workshop som passer uansett hvor du er i skymodningsprosessen. Her vil våre eksperter anbefale en strategi basert på deres nåværende situasjon i tillegg til deres visjon og fremtidige mål.Å dra nytte av en skybasert forretningsmodell kan beskytte bedriftens nåværende teknologiinvesteringer samtidig som innovasjon, drift, time-to-market og konkurransefortrinn forbedres.

Basefarm Cloud Advisory tilbyr spesialiserte Cloud Workshops for å peke deg i riktig retning, redusere risiko og dra nytte av fordelene. Vi vil evaluere din nåværende situasjon i tillegg til å se på nye muligheter sammen med deg.

Meld interesse her:

btn-top

Ønsker du mer informasjon?

Last ned fullstendig kundecase, eller ta kontakt med en av våre spesialister.

Last ned Basefarms kundecase om Q-free parking her

btn-top