Lånekassen

24-09-2017

Lånekassen logo - Basefarm Kundecase

Statens lånekasse for utdanning har én million kunder, utbetaler 26 milliarder i støtte årlig og har en utestående utdanningsgjeld på 164 milliarder kroner. Basefarm er driftsansvarlig for kjernesystemet for kunde- og saksbehandling.

Det har Basefarm vært siden 2012. Da vant selskapet en anbudsrunde hvor kvalitet var løftet opp som kriterium. Oppdraget fra Lånekassen er av den typen som Basefarm startet ut med da det ble etablert i 2000: Kundetilpasset applikasjonsdrift.

– I bunn av kjernesystemet ligger store databaser med kundedata. Disse blir aksessert av saksbehandlingssystemer og brukersystemer. Vi ønsker oppetid 24/7/365, for dette er systemer som er i kontinuerlig bruk, sier Georg A. Eie, som er IT-driftsleder i Lånekassen. 

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

IT er bærende

Totalt har virksomheten over 300 medarbeidere. 30 av disse jobber med IT i tillegg til ca. 20 innleide konsulenter og tjenesteleverandører som Basefarm. Adm. dir. Marianne Andreassen er tydelig på at IT er bærende i virksomheten.
Kjernesystemet er bygget på standardkomponenter, men er kundetilpasset. Basefarm bidrar med design, konfigurasjon og drift inkludert overvåking/monitorering. Selskapet samarbeider også direkte med tredjepartsleverandører om applikasjonsinstallasjon og -drift. For eksempel har Lånekassen treukers-sprinter hvor Basefarm setter sluttresultatet i produksjon.

btn-top

Eget kundeteam

Basefarm har stilt et eget kundeteam til disposisjon for Lånekassen. Selskapet legger egen ”best practise” og ITILs IT Services Management-metodikk til grunn for arbeidet.

Eie og hans kolleger setter pris på organiseringen i teamet som har både kundeansvarlig (KAM) og technical account manager (TAM). Hensikten med organiseringen er at Lånekassen alltid skal ha tilgang på kunnskap fra medarbeidere som er oppdaterte på systemer og problemstillinger. 

– Vi stiller ikke bak i telefonkøen, men tar direkte kontakt. Særlig har applikasjonsteamet vårt veldig god kontakt med kundeteamet hos Basefarm. Kundeteamet har dessuten god kontakt med den tekniske, bakenforliggende delen av Basefarm. Dette er ikke helt vanlig, men viktig for oss. Det handler om å få formidlet problemstillinger på en presis måte og få gjort de riktige, tekniske ressursene tilgjengelig for oss, sier Eie.

Drift av applikasjoner, mellomvare, operativsystem og infrastruktur samt sikkerhet og døgnkontinuerlig bemanning og overvåking er sentrale oppgaver for Basefarm.

btn-top

Viktig for omdømmet

– Sikkerheten er viktig. At data ikke lekker ut er noe av det viktigste omdømmemessig for oss. At systemene våre skal både være veldig tilgjengelige og veldig sikre skaper litt av en balansegang. Vi opplever at Basefarm har god kontroll her, blant annet gjennom jevnlige revisjoner og tester inkludert pen-tester for å studere svakheter i applikasjonen, sier han.

Til tross for struktur og formalisme, opplever han Basefarm som en pragmatisk og smidig organisasjon. Lånekassen har mye kompetanse internt og går ofte inn på ny teknologi, og opplever da at Basefarm snur seg raskt, bygger kompetanse og er fleksible for å komme i mål.

– Det er godt med den personlige kontakten med Basefarm, men også viktig at vi ikke blir for personavhengige. De er ivrige på å dokumentere prosedyrer og dele informasjon, slik at servicedesken og andre kan trå til når våre vanlige kontaktpersoner er på ferie eller utilgjengelige.

btn-top

Brukerorientert

Trenger egentlig en offentlig studiefinansieringsinstitusjon å fokusere på IT? Kundene har jo ikke akkurat andre å gå til for å få rentefrie lån uten sikkerhet og stipender som ikke skal tilbakebetales?

– Vi gjør et stykke på vei det samme som banker, men ordningene våre er koblet til studentenes avlagte studiepoeng, inntekt og formue og vi har en rekke sosiale ordninger knyttet til sykdom mv. Vi trenger IT for å være best og billigst, slik at det ikke reises spørsmål ved vår effektivitet.  

– Så er vi en del av offentlig forvaltning og skal stå for det den står for. Vi er opptatt av at brukerne ikke skal måtte lete seg frem til ytelser som de har krav på, men få dette gjennom enkle prosedyrer. Automatisering, samspill med andre systemer og selvbetjeningsløsninger er noe som kommer ut av dette til glede og nytte for brukerne.

btn-top

Fakta om Lånekassen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) og utfører oppgavene KDs styringssignaler og retningslinjer. Virksomheten har hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ørsta. Ved utgangen av 2016 hadde Lånekassen 300 fast ansatte og en kundemasse på 1 059 000 personer. I 2011 mottak Lånekassen 610 000 telefonanrop. IT-systemene har medvirket sterkt til at dette er redusert til  335 000 for 2016.

Noen Lånekassen-applikasjoner i drift hos Basefarm

Basefarm Certified Applications (BCA):
Microsoft IIS
MSSQL
MS Sharepoint
EPIServer CMS
Apache Tomcat
MySQL

Kundetilpasset applikasjonsdrift
Os-drift; Microsoft Windows og Linux

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Basefarm og Lånekassen?

Last ned kundecaset i PDF, eller ta kontakt med en av våre spesialister.

Klikk her for å laste ned Basefarm kundecase om Lånekassen  

btn-top