Farmforce valgte Basefarm for bedre utbytte av AWS

22-08-2017

Farmforce ønsket økt utbytte av Amazon Web Service og valgte Basefarm som rådgiver og driftspartner.

Farmforce leverer programvareløsninger på nett (Software-as-a-Service – SaaS) som forenkler en rekke arbeidsoppgaver i store deler av verdikjeden tilknyttet småskalabønder. Løsningene ble utviklet som støtteverktøy for å løse landbruksutfordringer i utviklingsland. I dag bruker over 150.000 bønder i 25 land Farmforce til å styrke sporbarhet, drive i samsvar med regelverk for matvaresikkerhet og få adgang til regulerte, internasjonale markeder for sine produkter.

Farmforce har valgt å gjøre programvareløsningene sine tilgjengelige fra Amazon Web Services (AWS). AWS er en offentlig skytjeneste med datasentre over hele verden. Farmforce sine programvareløsninger kan dermed være tilgjengelig i sanntid fra flere fysiske steder i AWS-skyen. Nærheten dette innebærer til brukerne bidrar blant annet til rask responstidstid.

Som et element i sin globale ekspansjon, ønsket selskapet seg en partner som kunne skape størst mulig utbytte av AWS. Valget falt på Basefarm som dermed fikk overført ansvaret for AWS-kontoen og –tjenestene som Farmforce brukte.

Spencer Morley, Farmforce

 

“Vi trengte en partner som kunne jobbe proaktivt med å videreutvikle vår bruk av AWS og håndtere driftshendelser som måtte oppstå underveis,” sier Spencer Morley, Chief Operations Officer i Farmforce. “Basefarm så raskt et forbedringspotensial. Vi fikk konkrete forslag til hvordan vi kunne omkonfigurere AWS-oppsettet for å oppnå høyere ytelse og effektivitet.” 

Partner til å stole på

På verdensbasis har Farmforce ca. femti kunder i 25 land. Agronomer, feltarbeidere og bønder bruker mobilapplikasjonen til å følge opp tilvekst og innhøsting, mens andre brukere jobber med matvaresikkerhet og eksport hvor sporbarhet er sentralt.

Etterspørselen etter denne type tjenester er god, noe som medfører stor belastning på IT-systemene.

“Vi synkroniserer store mengder data til områder rundtom i verden som har mobilnettverk med begrenset overføringskapasitet. Fordi vi opplever solid vekst, ønsker vi å styrke både kapasitet og rekkevidde. For å lykkes med dette trengte vi en god driftspartner.”

Basefarm jobbet i nært samarbeid med programvareutviklerne til Farmforce for å sørge for en problemfri overgang for AWS-ansvaret.

“Vi opplevde ingen problemer fra Basefarm sin side under overleveringen av det tekniske ansvaret," sier Morley, som understreker betydningen av kunne å ha en partner til å stole på.

btn-top

Gode råd og tjenester

Basefarm er spesialist på hybride skytjenester og har forhandlerstatusen “Global Channel Reseller” hos AWS. Gjennom dette kan selskapet levere ende til ende-tjenester av topp kvalitet for sine kunders virksomhetskritiske applikasjoner.

Gjennom Basefarm får kundene råd om utnyttelse og tilgang til AWS sitt omfattende tjenestespekter inkludert infrastruktur, kjerne- og plattformtjenester, teknisk og forretningsmessig støtte, administrasjon, automatisering og overvåking.

Dette gir stort utbytte for brukere langt utover medarbeidere i IT- avdelingene – til og med for småskalabønder i Vest-Afrika.

Mange småbønder har usikre levebrød. Inntektene varierer sterkt med lokalt vær og globale råvarepriser. For bønder i utviklingsland er det nytt å delta i store, regulerte nettverk, noe som gir ytterligere bekymringer. For disse utgjør Farmforce et sikkerhetsnett, samtidig som internasjonale innnkjøpere kan føle trygghet for matvaresikkerheten.

Ved hjelp fra Basefarm kan Farmforce fortsette sin vekst og leveranser av verdiøkende tjenester.

“Vi setter stor pris på kontaktpersonen vår hos Basefarm. Han gir oss oppfølgingen vi trenger og er proaktiv og hjelpsom. Basefarm viser dedikasjon og profesjonalitet. Det setter jeg stor pris på,” sier Morley.

btn-top

Om Farmforce

Bilde av Farmforce sin hjemmeside

Farmforce har som mål å bidra til produktivitetsøkning for småskalabønder og gi dem tilgang til regulerte markeder.

På denne måten kan småbønder nå frem til mange flere kjøpere. Dette forutsetter imidlertid produktsporbarhet og drift i samsvar med regelverk for matvaresikkerhet.

Tradisjonelt har dette vært både utfordrende og tidkrevende for mindre bønder. Farmforce forandrer dette med mobilteknologi. Selskapet gjør sporbarhet og samsvar/compliance til en integrert del av gårdbrukernes hverdag og bidrar til å forandre samspillet mellom gårdbrukere, matvareprodusenter og markedet.

Farmforce AS er et teknologisk- og forretningsorientert startup-selskap med kontorer i Berlin og Oslo. Gjennom bred distribusjon av sine tjenester ønsker selskapet å hjelpe mindre bønder å tjene mer. 

btn-top

Meld interesse for Cloud Workshop

Jan Aril Sigvartsen, Cloud Consultant Manager, Basefarm


Nå tilbyr vi også Cloud Advisory Workshop som passer uansett hvor du er i skymodningsprosessen. Her vil våre eksperter anbefale en strategi basert på deres nåværende situasjon i tillegg til deres visjon og fremtidige mål.Å dra nytte av en skybasert forretningsmodell kan beskytte bedriftens nåværende teknologiinvesteringer samtidig som innovasjon, drift, time-to-market og konkurransefortrinn forbedres.

Basefarm Cloud Advisory tilbyr spesialiserte Cloud Workshops for å peke deg i riktig retning, redusere risiko og dra nytte av fordelene. Vi vil evaluere din nåværende situasjon i tillegg til å se på nye muligheter sammen med deg.

Meld interesse her:
Skriv gjerne litt om hvordan dere ligger an, så vil våre sky-eksperter kontakte deg fortløpende.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om AWS og skytjenester?

Les pressemeldingLes vår pressemelding i forhold til AWS

Les om våre skytjenesterLes mer om Basefarms skytjenester

btn-top

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om Farmforce og Basefarm, AWS eller våre skytjenester?

btn-top