Altinn

24-03-2015

Altinn logo - enklere dialog med det offentlige

“Vi landet på et utvalg av leverandører som best oppfylte våre kriterier. Basefarm var den beste driftsleverandøren.”

Dette sier Edvard Pedersen, prosjektleder for Altinnløsningen ved Brønnøysundregistrene. Regjeringens ambisjon er at norsk offentlig elektronisk forvaltning (e-forvaltning) skal være den beste i verden. 

"Vi må ha en partner og leverandør fra øverste hylle for å oppnå dette målet. Basefarm er en viktig part når det gjelder å nå regjeringens ambisiøse mål, "sier Pedersen, som regner leverandøren som sin partner. Beslutningen om å tildele driftsavtalen ble gjort på bakgrunn av stabil drift, forutsigbarhet, økonomi, skalerbarhet og sikkerhet.

"Sett under ett, leverte Basefarm det beste tilbudet," sier Pedersen.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Trenger et robust system

Altinn er hovedkanalen for elektronisk dialog og rapportering mellom næringsliv og offentlige organer. Både moms-rapportering og selvangivelse for selvstendig næringsdrivende og bedrifter har passert en andel på 85%. Over 2,3 millioner privatpersoner og 430.000 bedrifter har rapportert elektronisk via Altinn siden oppstarten. Trafikken kan være høy, spesielt rundt tidspunktet for den årlige selvangivelsen, men ellers varierer det mye gjennom året.

"Vi må ha et robust system som tåler store svingninger i trafikken og kan håndtere høye trafikktopper," sier Pedersen, som forteller at Basefarm gir en oppetidsgaranti på 99,8 prosent.

btn-top

Spesialiserer seg på e-forvaltning

Da Altinn ble etablert i 2004 var Accenture totalleverandør med et annet driftsselskap som underleverandør. Da avtalen ble avsluttet i 2008, inngikk Altinn en ny driftsavtale direkte med Basefarm. Accenture ble valgt som ansvarlig for applikasjonsforvaltning og videreutvikling.

"Basefarm har spesialisert seg på drift. De er også lette på foten. De kan skifte retning raskt og nyte fordelene til et mindre selskap, hvor større og tyngre organisasjoner ofte har for mye byråkrati. De leverer det de har sagt de vil levere, "sier Pedersen. "Samtidig kan vi se at samspillet med Accenture, som er leverandører på de andre områdene, er veldig bra," sier Pedersen.

btn-top

Lovende samarbeid

Rundt nyttår 2009 overførte Altinn driftsansvaret til Basefarm og koblet over den enorme databasen. "Det gikk bra, og med færre komplikasjoner enn forventet. Det har vært en bratt læringskurve, men selskapet leverer godt," sier Pedersen, som karakteriserer Altinn som en stor og krevende offentlig kunde. Etter en tre måneders prøveperiode fra oppstart, besto Basefarm testen og leveransen ble godkjent.

“Hvordan har Basefarm taklet utfordringen?"

“Vi har kanskje vært en større og mer krevende kunde enn de er vant til, men de har tatt utfordringene på strak arm og stått på. Basefarm har flinke folk med mye kunnskap. Servicenivået ser ut til å være bra, selv om vi ikke har vært i stand til å teste det ordentlig ennå,” sier Pedersen.

btn-top

Systemendring

Bak endringen av leverandør er også overgangen til neste versjon av Altinn.

"Dette vil være et radikalt nytt system hvor vi prøver å bryte ned de tradisjonelle siloene mellom ulike instanser," sier Pedersen, som forteller at den nye Altinnløsningen, i motsetning til Altinn I, er basert på standardmoduler.

"Som også gjør oss mer uavhengige av leverandører", sier Pedersen.

Den nye Altinn-løsningen ble lansert høsten 2009 og innebar en systemendring basert på systemorientert arkitektur (SOA). Dette ga muligheter for samhandling og arbeidsflyt mellom og på tvers av offentlige tjenester og med bedrifter, for eksempel koordinering av lønnsrapportering og personaldata til offentlige tjenester og pensjonskasser.

btn-top

Sikkert prestisjeprosjekt

"Regjeringen har lagt stor prestisje i Altinn. Kostnader på mellom 500 og 700 millioner kroner er forventet for utvikling, forvaltning og drift av Altinn i løpet av avtaleperioden," sier Pedersen.

"Regjeringen har gjort det klart at de ønsker tjenesteoperatører skal bruke Altinn. Hvis de ikke gjør det, må de begrunne hvorfor til Riksrevisjonen og Finansdepartementet," sier Pedersen.

Brønnøysundregistrene og Altinn sitter på samfunnskritisk informasjon som er viktig for mange av samfunnets funksjoner. Kravene til sikkerhet er store." Basefarms sikkerhetsløsningen oppfyller disse kravene," sier Pedersen.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Basefarm i offentlig sektor?

btn-top