Offentlig

24-03-2014

Kontroll over kostnader er bare et av elementene offentlige ledere må forholde seg til. Raske forbedringer, tilgjengelighetsgarantier og compliance i forhold til sikkerhet, er også avgjørende. Vi tilbyr helhetlige løsninger til offentlig sektor, basert på fleksible bruksbaserte betalingsmodeller.

Vi har lang og god erfaring med drift av “e-myndighet”. For å kjøre slike løsninger må høye krav stilles til både sikkerhet og stabilitet. Vi leverer etter dette - hver dag, hele året.

Kost optimalisering viktigere enn noensinne

Myndigheter over hele Europa er under press med hensyn til kostnadsnivå, grunnet svak økonomisk utvikling og påfølgende budsjettkutt. For å kunne opprettholde en robust IT-infrastruktur, fokuserer man mest på kost-optimalisering. Dette fører ofte til at man ser nærmere på eksisterende leverandørkontrakter for å kunne kutte kostnader. Ifølge Gartner har The National Audit Office i England uttalt å alene ha spart BP 410 millioner etter diverse innsparingsinitiativer de siste to årene.

Ett kontaktpunkt

Myndighetene ønsker å bli mer digitale i sin kommunikasjon med innbyggerne. Her i Norge har vi allerede hatt en slik tjeneste i mange år. Vi drifter Altinn, den største offentlige portalen i Europa. Portalen ble bygget for å være ett kontaktpunkt for alle offentlige (dokument) transaksjoner. Tyskland (D115 prosjektet) og England (“Digital by default”) kommer nå etter med lignende prosjekter, for interaksjon med sine innbyggere.

Ønsker du mer informasjon om Basefarm i offentlig sektor?

Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top